Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

Adviseringstraject digitale particuliere archieven, Stadsarchief Amsterdam

Laatst bijgewerkt op 38 dagen geleden door Mirjam Schaap

Het Stadsarchief Amsterdam zet momenteel een traject op om particuliere archiefvormers structureel te gaan adviseren bij het beheer en/of de overdracht van hun digitale archief. Het draait hierbij zowel om het in kaart brengen van de kennis, werkwijze en behoefte aan ondersteuning van de diverse particuliere archiefvormers, het inventariseren van de aanwezige dan wel nog te verwerven kennis, expertise en tools bij het Stadsarchief Amsterdam, als het inpassen van de advieswerkzaamheden in de procedures en werkzaamheden van het Stadsarchief en zijn werknemers.

De resultaten van dit project zullen binnenkort op deze pagina worden gepubliceerd.

Voor informatie over dit project kunt u contact opnemen met Mirjam Schaap, mirjam.schaap@amsterdam.nl / @archiefdigitaal  

 

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers