Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

Expertgroep webarchivering in Nederland

Laatst bijgewerkt op 187 dagen geleden door Marcel Ras

Veel instellingen in diverse sectoren hebben behoefte aan landelijke coördinatie op het gebied van webarchivering in Nederland. Hierdoor kunnen zij onderlinge samenwerking aangaan en kan kennis breder worden gedeeld. Daarom heeft de NCDD eind 2016 de expertgroep ‘Webarchivering in Nederland’ opgezet. Het doel van deze expertgroep is het bevorderen van samenwerking en professionalisering op het gebied van webarchivering in Nederland.

Belangrijk uitgangspunt is de langetermijntoegankelijkheid en het (her)gebruik van ‘de webcollectie Nederland’. De leden van de expertgroep en de organisaties die zij vertegenwoordigen zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om andere organisaties in Nederland te helpen bij hun eerste stappen op het gebied van webarchivering. We willen de urgentie van het bewaren en toegankelijk houden van webcollecties op de gezamenlijke agenda krijgen en houden. Door het delen van kennis en ervaring en door te streven naar een gezamenlijke aanpak kunnen we ervoor zorgen dat belangrijke delen van het Nederlandse web toegankelijk blijven voor toekomstig gebruik en onderzoek.

Activiteiten van de expertgroep

De expertgroep richt zich de komende twee jaar op de volgende activiteiten:

 1. Nationale catalogus: deze ‘nationale catalogus’ wordt ontwikkeld in het kader van het Netwerk Digitaal Erfgoed en is in eerste instantie een overzicht van webarchiveringsinitiatieven en gearchiveerde websites, met bijbehorende informatie over onder andere url’s, frequentie, doelen, tools, langetermijntoegang. Naast het ontwikkelen van deze catalogus is ook het beheer en de bekendheid ervan van belang. Een toekomstig perspectief is het ontwikkelen van één centrale portal of platform waarmee gebruikers toegang krijgen tot de gezamenlijke ‘webcollectie Nederland’.
 2. Kennis: kennisuitwisseling bevorderen en het kennisniveau over webarchivering in Nederland bij de instellingen verhogen
 3. Samenwerking: brede samenwerking in Nederland bij webarchivering stimuleren en helpen om gemeenschappelijke voorzieningen te ontwikkelen.
 4. Kennisproducten: (bijdragen aan) de ontwikkeling van richtlijnen en handreikingen
 5. Juridisch: juridische obstakels bespreken en adresseren
 6. Technisch: technische zaken bespreken en adresseren. Huidige tools, wensen voor de toekomst, het opzetten van een Technology Watch.

Samenstelling van de expertgroep

De leden van de expertgroep zijn:

 • Peter de Bode (Koninklijke Bibliotheek)
 • Nick Chapel (Erfgoedinspectie)
 • Arnoud Goos (Beeld en Geluid)
 • Robin Lassche (Regionaal Archief Dordrecht)
 • Jeroen van Luijn (Nationaal Archief)
 • Antal Posthumus (Nationaal Archief)
 • Marcel Ras (NCDD)
 • Barbara Sierman (Koninklijke Bibliotheek)
 • Ronald van der Steen (Erfgoedinspectie)

De expertgroep onderhoudt goede contacten met de leveranciers van webarchiveringsdiensten en met de International Internet Preservation Consortium (IIPC).

Ontstaan van de expertgroep

In 2014 organiseerden Beelden en Geluid en de NCDD een studiedag over webarchivering met als titel ‘De vluchtigheid voorbij: webarchivering in Nederland‘. Het centrale thema van deze dag was samenwerking. Een van de belangrijkste conclusies van deze dag was dat er grote behoefte is aan het uitwisselen van kennis en aan samenwerking. In het werkprogramma Digitaal Erfgoed Houdbaar, dat in 2015 van start ging en gecoördineerd werd door de NCDD, werd een projectopgenomen gericht op het inventariseren en coördineren van webarchiveringsactiviteiten in Nederland. Op die manier kunnen (erfgoed)instellingen bestaande initiatieven vinden en helpen we dubbel werk te voorkomen. Ook gebruikers van webarchieven komen zo gemakkelijker bij de informatie die zij zoeken. De expertgroep presenteerde zichzelf voor het eerst tijdens de studiedag ‘Een web van webarchieven‘ op 17 november 2016 bij Beeld en Geluid in Hilversum

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers