Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

00: Faseresultaten

Laatst bijgewerkt op 40 dagen geleden door Mirjam Schaap

Onder deze subpagina zijn verschillende documenten te vinden. Per fase hebben wij een tussenresultaat gepresenteerd of zijn er bijeenkomsten georganiseerd.

 

01: Brainstorm 6 april 2016
Na een vooronderzoek naar bestaande samenwerkingsverbanden en projecten met een soortgelijk doel die in het verleden hebben plaatsgevonden, zijn we in gesprek gegaan met ongeveer 50 Nederlandse archiefinstellingen. Wij hebben deze instellingen gevraagd naar hun verzamelbeleid, hun bestaande samenwerkingsverbanden/contacten en het doel waarvoor zij verzamelen. Hieruit onstond bij ons een goed beeld van het archievenlandschap en deze bevindingen hebben wij gepresenteerd tijdens een open bijeenkomst in het Nationaal Archief.

Tijdens deze bijeenkomst hebben wij ook de deelnemers laten nadenken over wat zij belangrijke archiefvormers vonden. Hieruit is een document ontstaan waarin alle door de deelnemers genoemde actoren zijn vastgelegd.

 

02: Klankbordgroep bijeenkomst 6 juli 2016
Na de bijeenkomst in april zijn we voor het project contact gaan leggen met de Archiefwiki. Dit hebben wij gedaan met het plan om hier de verzamelde gegevens over de instellingen te publiceren. Ook werd er in deze periode voor het eerst vorm gegeven aan het idee van domeinexperts en een thematische benadering van een "Archiefcollectie Nederland".

Tijdens de klankbordgroep bijeenkomst werden de bevindingen en vooruitgang van het project besproken. Een verslag van deze bijeenkomst kunt u hier lezen.

 

03: Actorenoverzicht; een destillaat uit de Trendanalyse
Naast het organiseren van de bijeenkomsten hebben wij ook gewerkt aan de destillering van een lijst met particuliere actoren uit de Maatschappelijke Trendanalyse 1976-2005. Wij hebben hiervoor alle actoren uit de Trendanalyse overgenomen. Vervolgens hebben wij alle overheidsactoren en generieke actoren hieruit verwijderd. Wat overblijft is een destillaat waarbij enkel particuliere actoren worden genoemd (ofwel niet-overheidsactoren). Is dit een representatieve Collectie Nederland? Zie deze pagina voor het overzicht.

 

 

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers