Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

02: Klankbordgroep bijeenkomst 6 juli 2016

Op 6 juli 2016 werd er in het Katholiek Documentatiecentrum een bijeenkomst gehouden waar veertien afgevaardigden van verschillende Nederlandse archiefbewaarplaatsen aanwezig waren.

Een verslag van deze bijeenkomst vindt u hieronder.

Notulen van de klankbordgroepbijeenkomst, 6 juli 2016
Notulen van de klankbordgroepbijeenkomst, 6 juli 2016

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers