Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

03. Actorenoverzicht; een destillaat uit de Trendanalyse

Na de brainstormsessie van 6 april zijn we kritisch gaan kijken naar de "Maatschappijbrede Trendanalyse 1976-2005", het rapport dat in maart 2016 werd gepubliceerd op de website van het Nationaal Archief.

Deze Trendanalyse is een document van ruim 1200 pagina's dat is opgedeeld in twaalf actoren:

- Gezondheid
- Welzijn
- Wonen
- Recht
- Verkeer en vervoer
- Werk en inkomen
- Cultuur, leefstijl en mentaliteit
- Natuur en milieu
- Veiligheid
- Economie
- Onderwijs en wetenschap
- Politiek en openbaar bestuur

In deze domeinen worden hotspots en actoren genoemd. De actoren hebben wij overgenomen en hieruit hebben wij een destillaat gemaakt waarbij de overheidsactoren en generieke actoren zijn verwijderd. Wat overblijft is een lijst met namen van actoren die in de Trendanalyse worden genoemd onder een domein. Sommige actoren passen niet per se onder het domein, dus wij hebben er een extra laag aan toegevoegd: categorieën. Deze actorenlijst geeft een beeld van wat volgens de Trendanalyse belangrijke particuliere actoren zijn (van landelijk belang), maar is dit wel een representatief beeld? Welke belangrijke actoren worden er niet genoemd? Welke van deze actoren kunnen we schrappen? Kunnen we gezamenlijk een betere Archiefcollectie Nederland vormen aan de hand van deze lijst?

Wij nodigen u uit om deze lijst van ca. 1100 actoren door te nemen en op u in te laten werken.

Actorenlijst; een destillaat uit de Trendanalyse
Actorenlijst

 

 

Zie voor meer informatie over de Trendanalyse en verdere uitwerking ook het kennisplatform waardering en selectie van archieven.

Reacties

Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
  • Carla van Beers
   Carla van Beers 270 dagen geleden

   vanuit de landelijke geschiedenis begrijp ik dat de kleine t/m grote groepen (organisaties) vertegenwoordigd worden in de actorenlijst, families die van generlei landelijke betekenis zijn horen daar formeel dan niet thuis (die gaan naar de Regionale archieven) maar dat impliceert dat er voor de landelijke collectievorming geen beleid komt voor "families in Nederland" en dat lijkt me geen evenwichtige afspiegeling van de samenleving en dus een hiaat in de Actorenlijst.

   hopelijk kan dat veranderen als "families in Nederland" toegevoegd kan worden aan de Actorenlijst bij het domein: Cultuur, leefstijl en mentaliteit

   • Mirjam Schaap
    Mirjam Schaap 277 dagen geleden

    De meeste families zijn denk ik vooral van belang voor de regionale/plaatselijke geschiedenis, wellicht staan ze daarom niet op de lijst? Het gaat natuurlijk 'alleen maar' om actoren van nationaal belang. Als plaatselijke en regionale archiefinstellingen hebben wij (daarnaast?) onze eigen archiefvormers en doelgroepen. Stadsarchief Amsterdam heeft een eigen trendanalyse laten opstellen en daar staan bijv. heel andere actoren op (mbt toerisme, drukte in de stad, digitale en deeleconomie). We moeten als archiefinstellingen lijkt mij vooral ook onze eigen couleur locale bewaren, maar tegelijkertijd oog hebben voor de archieven die buiten de boot dreigen te vallen omdat niemand anders ze verzameld.

    Groet,

    Mirjam

    • Carla van Beers
     Carla van Beers 280 dagen geleden

     het valt me op dat de focus van de particuliere archieven ligt op instellingen, organisaties en bedrijven. ik zie weinig terug van de overige grote groep -particulieren-

     onder welk domein vallen de particuliere archieven van families in Nederland? waarom komt het woord familie niet voor bij de actoren?

     • Twan Mars
      Twan Mars 281 dagen geleden

      Beste Henk van der Meer,

      Dank voor de kritische noot. Ik ben blij dat u de actorenlijst goed heeft doorgelezen en dat er direct zaken opvallen.

      De actorenlijst is een eerste destillaat. Het gaat om inmiddels 1400 actoren, omdat wij ervoor hebben gekozen om toch de generieke actoren te tonen. De actorenlijst is nu inmiddels opgedeeld in de twaalf domeinen. Links in het navigatieoverzicht kunt u naar de verschillende domeinen toe om de trendanalyse per domein te lezen en de actorenlijst te bekijken.

      Helaas is het onmogelijk om elke nieuwe actor te wijzigen in het overzicht, omdat dit technisch gezien flink wat werk oplevert.

      Het is nu de taak van zogenoemde domeinexpert groepen om met hun eigen expertise naar de lijsten te kijken. Zij kunnen meer zeggen over waar een actor berust. De wens is om naar een prioritering toe te gaan waarbij de actoren worden gekozen die absoluut moeten worden opgenomen. Op 30 November heeft een eerste expertgroep bijeenkomst plaats gevonden. Hierbij hebben wij met mensen die werkzaam zijn bij een archiefinstelling en mensen die op een andere manier expert zijn op het gebied van (in dit geval) Gezondheid gekeken naar hun deel van de actorenlijst.

      Het belangrijkste hierbij is dat er kritisch wordt gekeken naar de handreiking die is gedaan door het Nationaal Archief: de Maatschappelijke Trendanalyse 1976-2005. Staat hier alles wel in? Wat moet er anders? Welke actoren staan hierin die wij als veld belangrijk vinden voor acquisitie?

      In 2017 wordt er een vervolg gegeven aan de expertgroepen en hopen wij verder te kunnen werken aan representatieve lijsten.

     Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers