Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

Landelijke samenwerking in het project Particuliere archieven op de kaart

Laatst bijgewerkt op 40 dagen geleden door Mirjam Schaap

Is er een betere samenwerking mogelijk, op het gebied van het verzamelen van niet-overheidsarchieven, tussen archiefbewaarplaatsen in Nederland? Hoe wordt deze samenwerking op een duurzame manier onderhouden?  

Het project Particuliere archieven op de kaart beoogt een overzicht te verkrijgen van het particuliere aandeel in de Archiefcollectie Nederland, dit overzicht te delen met het archiefveld  en het archiefveld te inspireren om zich te committeren aan nauwere samenwerking en informatie-uitwisseling op het gebied van verwerving en veiligstelling van particuliere archieven van landelijk belang. 

Het project is ontstaan uit bijeenkomsten van het Platform Particuliere Archieven. Hieruit kwam de vraag naar een betere en duurzame samenwerking tussen instellingen op het gebied van het verzamelen van particuliere archieven. Het project wordt gehonoreerd door Archief2020 en wordt getrokken door Frank de Jong (IISG). Twan Mars is aangesteld als projectmedewerker en voert zijn werkzaamheden uit vanuit het IISG.

 Hieronder vindt u het plan van aanpak voor dit project. Links in de navigatiebalk kunt u per fase kijken naar de voortgang van het project.

Plan van aanpak
Plan van aanpak

Voorafgaand aan het project zijn er in het Archievenblad twee artikelen verschenen. Deze stelt de problematiek rondom de acquisitive van particuliere archieven aan de kaak.

Particulier en speciaal (pdf, 222 kB)Particulier en speciaal (pdf, 222 kB)

Geschreven door Marcel Duijghuisen (RHC Eindhoven)

Archiefcollectie Nederland. Wie doet wat? (pdf, 1.4 MB)Archiefcollectie Nederland. Wie doet wat? (pdf, 1.4 MB)

Geschreven door Roosje Keijser (Het Utrechts Archief)

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers