Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

Veelgestelde vragen en antwoorden

Laatst bijgewerkt op 648 dagen geleden door Jeroen Jansen

Her en der worden er vragen gesteld over TMLO en antwoorden gegeven, in bijeenkomsten, telefonisch, per e-mail, in discussiegroepen als Breed. Op deze plekken worden de vragen en antwoorden verzameld zodat het een plek wordt om naar te verwijzen en de antwoorden hergebruikt kunnen worden. Alle groepsleden kunnen deze lijst aanvullen!


Vraag

In Event Plan (13) beschrijf je activiteiten in de toekomst en in Event Geschiedenis (12) activiteiten in het verleden. Als je nu bijvoorbeeld dossiers gaat overdragen zal er in het Event Plan kunnen staan “overdracht naar e-depot”, met daarbij de verwachte datum van overdracht.
Pas je deze informatie nu aan na overdracht? Dus verdwijnt de overdracht bij Plan en wordt dit bij Geschiedenis erbij gezet?

Antwoord

Wanneer een gepland event heeft plaatsgevonden, verdwijnt het betreffende event uit het plan en wordt het onderdeel van de event geschiedenis (na overbrenging, migratie etc). 


Vraag

Met het element Plaats beschrijf je de fysieke of virtuele locatie van een record. Wat gebeurt er met deze informatie na overbrenging?

Antwoord

In het geval van een virtuele locatie kan het een verwijzing zijn naar de locatie zijn in bijvoorbeeld het DMS (d.m.v. een URL). Na succesvolle overdracht (naar bijvoorbeeld een e-Depot van een archiefinstelling) zal een record worden verwijderd uit het DMS, wat ervoor zorgt dat de URL niet meer zal werken. Het is dan mogelijk om in plaats daarvan een verwijzing op te nemen naar de locatie van de archiefinstelling. Dit kan de fysieke locatie van die instelling zijn. In sommige gevallen kunnen er verwijzingen naar de (nieuwe) virtuele locatie in het e-Depot opgenomen worden in de metadata van het record in het DMS (na overdracht zal een minimale set metadata achterblijven in het DMS). Het zal per archiefinstelling en archiefvormer verschillen wat hierin de wensen en mogelijkheden zijn.


 

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers