Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

Zoek in deze groep

Leden van de groep

  • Groepen
  • Kennisplatform webarchivering

Kennisplatform webarchivering

Kennisplatform webarchivering

Eigenaar: Marcel Ras

Leden van de groep: 86

Omschrijving:

Webarchivering in Nederland

Het internet is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Maar het web is vluchtig en de informatie waarop je vandaag je beslissing baseert, kan morgen verdwenen zijn. Voor een grote hoeveelheid online informatie geldt echter dat het wenselijk en soms zelfs noodzakelijk is dat deze toegankelijk blijft, ook nadat het offline wordt gehaald. De redenen hiervoor zijn divers: naast cultuurhistorische gronden (collecties van culturele instellingen, maar ook sociale media die veel inzicht geven over het tijdsbeeld) gaat het ook om archiefwettelijke plichten (overheidsinformatie), wetenschappelijke redenen, bedrijfsbelangen en juridische en journalistieke overwegingen.Webarchivering is daarom van groot belang, maar vindt in Nederland nog te weinig en te versnipperd plaats.

De expertgroep Webarchivering heeft het kennisplatform Webarchivering ingericht met als doel de samenwerking tussen mensen en organisaties te bevorderen en daarnaast kennis over het archiveren van websites en sociale media te ontwikkelen en uit te wisselen.

Lees meer over de huidige stand van zaken van webarchivering in Nederland.

Lees meer over de expertgroep webarchivering in Nederland

 Denk en praat mee

Heb je te maken met webarchivering of met archivering van sociale media, of ben je daarin geïnteresseerd, word dan lid van dit kennisplatform en praat mee. Met een simpel aanmeldingsbericht kan iedere belangstellende lid worden, deelnemen aan discussies, bestanden delen en raadplegen. Lees hier hoe Pleio werkt, hoe je bijdragen plaatst en meedoet met dit platform.

Trekker van dit kennisplatform is Marcel Ras (NCDD) samen met de Expertgroep webarchivering in Nederland.