Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands

Zoek in deze groep

Leden van de groep

Nieuwsbrief abonnementen

  • Groepen
  • Kennisplatform Professionalisering

Kennisplatform Professionalisering

Kennisplatform Professionalisering

Eigenaar: Klaartje Pompe

Leden van de groep: 57

Omschrijving:

Waarom het Kennisplatform Professionalisering?

Aanjagers van dit platform zijn: Klaartje Pompe & Sigfried Janzing. KVAN/BRAIN heeft het platform geadopteerd en voedt het platform inhoudelijk. Ook de Archiknowmads doen stevig mee aan het platform. 

In de huidige informatiemaatschappij voltrekken de veranderingen zich in hoog tempo - een ontwikkeling die blijvend is. Archiefprofessionals blijven van grote waarde als zij samen weten te anticiperen op die veranderingen. Dat vraagt om veranderingen in de organisatie van de archiefsector, om mensen met nieuwe vaardigheden en om ook vernieuwingen in ons vakgebied. Kortom een LAB is nodig, een archief innovatie ecosysteem! Lab: bouwen aan een archief innovatie ecosysteem (het experimenteel archief - Albert Meijer ).

Het Kennisplatform Professionalisering archieffunctie is bedoeld voor het uitwisselen van ervaringen, het delen van kennis en het stellen van vragen.

Thema's van het platform zijn:

  1. De archivaris/ informatieprofessional van de toekomst. Wat hoort daar bij, aan nieuwe kennis en competenties? Wat heb je nodig om je richting die toekomst te bewegen.
  2. Kennisdeling en kennisverwerving. Hoe zorg ik dat ik bij blijf met alle ontwikkelingen? Wat is mijn persoonlijke leerstijl en leerdoelstelling? Welke competenties zijn er bijvoorbeeld nodig om op alle fronten het gesprek te kunnen voeren? De wens is om een methode te vinden waarmee kennis op een innovatieve manier behouden blijft/ gedeeld wordt/ verrijkt wordt.
  3. Het opleidingenaanbod: wat is het en waar is behoefte aan vanuit de innovatie?
  4. Archiknowmads: sluit je aan en zwerm mee naar nieuwe mogelijkheden.
Tag(s) (komma gescheiden):