Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

Zoek in deze groep

Leden van de groep

Nieuwsbrief abonnementen

 • Groepen
 • Kennisplatform particuliere archieven

Kennisplatform particuliere archieven

Kennisplatform particuliere archieven

Eigenaar: Mirjam Schaap

Leden van de groep: 94

Omschrijving:

 

Op dit platform kunnen professionals hun kennis en ervaringen delen met het verwerven, bewerken, beheren en ter beschikking stellen van particuliere archieven. Profiteer van de kennis van anderen, werk samen aan innovatieve en creatieve oplossingen en deel jouw ervaringen met het werkveld!

 

Speerpunten:

 

Als platform hebben wij vier speerpunten benoemd ten aanzien van particuliere archieven:

 

1. acquisitie op basis van acquisitieplannen, trendanalyses en hotspotmonitors;

2. inname, beheer en ontsluiting van digitaal geboren archief;

3. advisering van en samenwerking met archiefvormers en groepen/instellingen die lokaal of thematisch archieven/collecties verzamelen

4. landelijke samenwerking en afstemming aan de hand van het project Particuliere Archieven op de Kaart.

 

Hoe werkt het?

 

Wil je documenten of ideeën delen, hierop feedback krijgen, en het later op onderwerp nog eens terug kunnen zoeken, gebruik dan vooral de optie 'wikipagina's'. Dit is in pleio namelijk de enige mogelijkheid om zowel bestanden als begeleidende teksten (zowel van jezelf als reacties van anderen) op te slaan en ze onder een thematische map te plaatsen. Discussies en blogs kun je eenmaal geplaatst namelijk niet meer opslaan onder een thematische map; gebruik deze opties daarom alleen voor bijvoorbeeld het stellen van vragen of het verkrijgen van informatie die niet gearchiveerd hoeft te worden (dat onderscheid kunnen wij archivarissen natuurlijk allemaal heel goed maken :)) Onder 'documentatie' kun je alleen de bestanden zelf opslaan, maar geen begeleidende teksten en reacties op deze bestanden. Zorg daarom dus altijd voor een begrijpelijke bestandsnaam...!

 

De wikipagina's zijn onderverdeeld in vier hoofdmappen die overeenkomen met de vier speerpunten. Onder deze hoofdmappen kun je je eigen submappen aanmaken, of je kunt een bestaande submap gebruiken om een nieuwe pagina onder aan te maken (mits je schrijfrechten hebt). En natuurlijk plaats je pagina's op het laagste niveau; dus niet onder de hoofdmap als er een submap is!

 

Let op: je kunt een bericht naar eigen keuze open zetten alleen voor leden van dit platform, voor alle leden van Informatie2020, voor alle Pleio gebruikers of voor iedereen (publiek zichtbaar). Ook wat betreft de schrijfrechten kun je voor de door jou aangemaakte map verschillende niveaus aangeven.

Tag(s) (komma gescheiden):
Meer activiteiten
  • Mirjam Schaap

   Rapport voorkeursformaten Nationaal Archief

   Gestart door Mirjam Schaap 251 dagen geleden
   Beste collega's, Het Nationaal Archief heeft zijn rapport gepubliceerd naar de voorkeursformaten voor digitale bestanden op te nemen in het digitaal depot van het NA. Je vindt het rapport in de map Digitaal Archiveren. Voor meer informatie kun je...