Zoek in deze groep

Leden van de groep

Kennisplatform preservation

Kennisplatform preservation

Eigenaar: Pepijn Lucker

Leden van de groep: 65

Omschrijving:

Waarom het Kennisplatform Preservation?

Overheidsinformatie duurzaam toegankelijk maken kent grote uitdagingen. Er is een groeiende variatie aan soorten informatie, gebruikte softwareformaten en informatiedragers. Maar techniek veroudert en raakt in onbruik. Daarnaast worden informatieobjecten complexer in vorm, structuur, samenhang en afhankelijkheid. Hoe zorgen we dat iedereen overheidsinformatie in de toekomst kan inzien en begrijpen? Preservation  zorgt dat digitale informatie authentiek en bruikbaar blijft.

Het Kennisplatform Preservation is bedoeld voor het samen ontwikkelen en uitwisselen van kennis.  Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van een ‘preservation policy’ of het omgaan met bestandsformaten.

Denk en praat mee

Ben je werkzaam  - of geïnteresseerd - in het vakgebied preservation? Dan ben je van harte welkom als lid van dit kennisplatform. Leden kunnen deelnemen aan blogs en discussies, vragen stellen en informatie delen. Lees hier hoe Pleio werkt, hoe je bijdragen plaatst en meedoet met dit platform.

Actueel

Trekker van dit kennisplatform is Pepijn Lucker (Nationaal Archief). Het Kennisplatform Preservation is onderdeel van het Nationaal Kennisnetwerk Archieven.

Tag(s) (komma gescheiden):
Meer activiteiten