Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

Zoek in deze groep

Leden van de groep

Nieuwsbrief abonnementen

  • Groepen
  • Kennisplatform Waardering en Selectie

Kennisplatform Waardering en Selectie

Kennisplatform Waardering en Selectie

Eigenaar: Yvonne Welings

Leden van de groep: 103

Omschrijving:

Waarom het Kennisplatform Waardering en Selectie?

Het Kennisplatform Waardering en selectie is bedoeld voor het uitwisselen van ervaringen, het delen van kennis en het stellen van vragen. Denk aan onderwerpen als de toepassing van de verschillende waarderingsinstrumenten (risicoanalyse, hotspotmonitor, systeemanalyse) of het hanteren van selectielijsten

 Aanjagers van dit kennisplatform zijn Arnoud Glaudemans en Yvonne Welings namens de Adviescommissie Archieven VNG.