Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands

Zoek in deze groep

Leden van de groep

Nieuwsbrief abonnementen

Kennisplatform openbaarheid

Kennisplatform openbaarheid

Eigenaar: Jeroen Padmos

Leden van de groep: 92

Omschrijving:

Waarom het Kennisplatform Openbaarheid?
‘Open’ is – net als privacy - een belangrijke waarde. De overheid stimuleert openheid. Maar paradoxaal genoeg leent de huidige informatievoorziening van de overheid zich niet goed voor openbaarheid. Zij bedient vooral de overheidsprocessen en niet de (automatische) informatievoorziening naar de samenleving. Er is een andere visie nodig op informatievoorziening. Zodat ‘openbaar maken’ niet langer een inspannende bezigheid hoeft te zijn.

Het Kennisplatform Openbaarheid is bedoeld als verzamelplaats van kennis en kunde op het gebied van openbaarheid van overheidsinformatie. Denk bijvoorbeeld aan uitleg over wet- en regelgeving, hergebruik van overheidsinformatie en open data.

Denk en praat mee
Heb je in je dagelijkse werk te maken met openbaarheidskwesties? Of ben je geïnteresseerd in openbaarheid? Dan ben je van harte welkom als lid van dit kennisplatform. Leden kunnen deelnemen aan blogs en discussies, vragen stellen en informatie delen. Lees hier hoe Pleio werkt, hoe je bijdragen plaatst en meedoet met dit platform.

Actueel
Trekker van dit kennisplatform is Jeroen Padmos (Nationaal Archief). Het Kennisplatform Openbaarheid is onderdeel van het Nationaal Kennisnetwerk Archieven.

Meer favorieten
Meer activiteiten