Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands

Zoek in deze groep

Leden van de groep

Nieuwsbrief abonnementen

  • Groepen
  • Kennisplatform Architectuur en Kwaliteitssystemen

Kennisplatform Architectuur en Kwaliteitssystemen

Kennisplatform Architectuur en Kwaliteitssystemen

Eigenaar: Roland Bisscheroux

Leden van de groep: 125

Omschrijving:

Het Kennisplatform Architectuur is bedoeld voor het uitwisselen van ervaringen, het delen van kennis en het stellen van vragen over architectuur en kwaliteitssystemen in de archiefsector. De vraag naar open en toegankelijke informatie groeit. Archiefinstellingen werken daartoe steeds nauwer samen met archiefvormers en andere erfgoedinstellingen. Een goede aansluiting van processen, systemen en infrastructuur is dan onontbeerlijk. Enterprise architectuur is een manier om de informatiehuishouding in kaart te brengen en te verbeteren. Kennis van architectuur maakt dat archiefinstellingen en projectleiders/architecten bij de overheid dezelfde taal spreken als het gaat om het (her)inrichting van de informatiehuishouding. Kwaliteitssystemen sluiten hierop aan en bieden organisaties een controlemiddel bij het functioneren.