Zoek in deze groep

Leden van de groep

Nieuwsbrief abonnementen

Kennisplatform architectuur

Kennisplatform architectuur

Eigenaar: Roland Bisscheroux

Leden van de groep: 94

Omschrijving:

Waarom het Kennisplatform Architectuur en kwaliteitssystemen?

De vraag naar open en toegankelijke informatie groeit. Archiefinstellingen werken daartoe steeds nauwer samen met archiefvormers en andere erfgoedinstellingen. Een goede aansluiting van processen, systemen en infrastructuur is dan onontbeerlijk. Enterprise architectuur is een manier om de informatiehuishouding in kaart te brengen en te verbeteren. Kennis van architectuur maakt dat archiefinstellingen en projectleiders/architecten bij de overheid dezelfde taal spreken als het gaat om het (her)inrichting van de informatiehuishouding. Kwaliteitssystemen sluiten hierop aan en bieden organisaties een controlemiddel bij het functioneren.

Het Kennisplatform Architectuur is bedoeld voor het uitwisselen van ervaringen, het delen van kennis en het stellen van vragen over architectuur en kwaliteitssystemen in de archiefsector. Het kennisplatform is onderdeel van het Nationaal Kennisnetwerk Archieven.

Denk en praat mee

Ben je werkzaam  - of geïnteresseerd - in architectuur voor de archief- en informatiesector? Dan ben je van harte welkom als lid van dit kennisplatform. Leden kunnen deelnemen aan blogs en discussies, vragen stellen en informatie delen. Lees hier hoe Pleio werkt, hoe je bijdragen plaatst en meedoet met dit platform.