Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

Blijf op de hoogte

Niemand volgt dit.

Handreiking Webarchivering (voor archiefvormers)

  Natasja Pels
  • iedereen (publiek zichtbaar)

  Handreiking Webarchivering (voor archiefvormers)

  Gestart door Natasja Pels 58 dagen geleden

  Eind 2016 heeft de EGI een rapport uitgebracht: Webarchivering bij de centrale overheid.

  Dit rapport heeft geleid tot Kamervragen. De Minister van OCW heeft vervolgens aan de Kamer de toezegging gedaan dat er in de tweede helft van 2017 door de Algemeen Rijksarchivaris een handreiking opgesteld wordt, gericht op de archivering van websites en uitingen op sociale media door organisaties die aan de archiefwet moeten voldoen.

  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/12/14/kamerbrief-over-webarchivering-bij-de-centrale-overheid

  Binnen het Nationaal Archief zijn we inmiddels druk aan de slag met de Handreiking Webarchivering voor archiefvormers. We willen alle belanghebbenden en geïnteresseerden graag intensief betrekken bij het vorm geven van de handreiking. Het Kennisplatform Webarchivering leek ons daarvoor, in overleg met de beheerder, het beste en logische platform. Hier zullen wij onze documenten, vragen, opmerkingen etc. delen met iedereen die daar in geinteresseerd is. Deze week volgt er meer!