Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands
Kennisplatform conservering

Kennisplatform conservering

papier, boeken en fotografische materialen

Blijf op de hoogte

Niemand volgt dit.

Klimaat in (archief)depot

  Gabriëlle Beentjes
  • iedereen (publiek zichtbaar)

  Klimaat in (archief)depot

  Gestart door Gabriëlle Beentjes 91 dagen geleden Reacties (4)

  De laatste jaren wordt steeds meer nadruk gelegd op het belang van een goed klimaat in depot voor de stukken die er staan. Restauratoren zijn vaak het beste op de hoogte van welke klimaateisen gunstig zijn voor welke materiaalsoorten. Maar hebben restauratoren ook iets te zeggen over de inregeling of het functioneren van de klimaatinstallatie? Of zijn dat de gebouwbeheerders? Of zijn het beheer en de inregeling van de klimaatinstallatie helemaal uitbesteed? En hoe pakt dat dan uit? Ik hoor graag wat jullie ervaringen hiermee zijn.

  Reacties

   • Robien van Gulik
    Robien van Gulik 6 dagen geleden

    Ervaringen met inmiddels 4 gebouwenbeheerders: diegenen die niet van oorsprong uit de museale (archief- of bibliotheek)-sector komen, hebben er het meeste moeite mee dat wij als restauratoren ook een vinger in de pap willen houden. Het blijft een strijd om de knoppen van het gebouwenbeheersysteem en het eisenpakket voor nieuwe installaties. Steun van conservatoren/directeur is soms onontbeerlijk, het blijft lastig voor gebouwenbeheerders om klimaatinstallaties in overleg en samenspraak te beheren. En toegegeven, voor beheerders afkomstig uit een andere sector is het niet vanzelfsprekend dat 60%RV te veel is, ook al is het maar voor een dag. Daar moeten wij restauratoren dus ook aan denken, dat wij wel goed uitleggen waarom die eisen er eigenlijk zijn, wat er gebeurt boven de 60 of onder de 40%.........

    • Roy van Gestel
     Roy van Gestel 6 dagen geleden

     Vanuit mijn perspectief vreemd hoor Robien. Ik zou zeggen dat ook de installaties toch in dienst moeten staan van het doel van het depot, het zo goed mogelijk conserveren van collecties. Wat is de motivatie van een beheerder dan? Gaat het slechts om oprechte onwetendheid?

     Wellicht niet geheel on topic, maar toch; Er wordt de laatste jaren veel gesproken over de eisen aan klimaat en de installaties met betrekking tot schommelingen in temperatuur en RV. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het Deens depot concept. Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot de conservering van papier? En kunnen dergelijke technieken wellicht restauratoren, conservatoren en beheerders tot elkaar brengen?

     • Willemien Jansen
      Willemien Jansen 6 dagen geleden

      Mijn ervaringen met het inregelen en de gestelde eisen aan het klimaat zijn overwegend positief. Het grootste probleem ligt vaak in de communicatie. Maar al sinds 2002, sinds we een nieuw gebouw betrokken is het heel duidelijk aan welke eisen het klimaat in depot, quarantaineruimte en fotokluis moet voldoen en voldoet het daar ook aan. Helaas zijn de kleinere installaties storingsgevoeliger en daar omheen loopt het niet altijd soepel. Maar in ons grote depot is het klimaat heel erg stabiel en wordt de installatie ook naar tevredenheid bijgehouden. Er is een gebouwenbeheerssysteem (bewaking van het klimaat op afstand) wat niet altijd optimaal functioneert maar ik heb ook nog een eigen controlesysteem met sensoren op de belangrijkste plaatsen. Ik kan deze gegevens op een stand alone computer in mijn atelier uitlezen en reageren als ik dat nodig vind. En storingen in onze installaties hebben hoge prioriteit bij de installateur. Dit is wel 'afgedwongen' door duidelijk te maken waarom het zo belangrijk is. Ik probeer ook altijd persoonlijk contact te maken met de monteurs omdat zij ook doordrongen moeten zijn van het belang. Wisseling van installatiebedrijf vind ik dan ook lastig. Maar helaas, in een gemeentelijke organisatie wordt alles eens in de zoveel tijd opnieuw aanbesteed. Daarin heb ik dan niets te zeggen. Wel als het gaat om het schoonmaakbedrijf maar dat is weer een ander onderwerp.

      • Elly Pouwels
       Elly Pouwels 4 dagen geleden

       Dat communicatieprobleem, dat kan ik wel onderschrijven. Vooral omdat de installateurs minder RV-gevoelig zijn als dan wij archiefmedewerkers. Maar nu dat eenmaal goed afgesproken is, loopt e.e.a. vlot. Ik maak er ook altijd een punt van om monteurs die in onze kantine 'verschijnen' aan te spreken en bij te praten. Dat is ook nodig want Facilitair Beheer brengt mij niet altijd direct op de hoogte van wat er speelt bij de technische installaties. Verbeterpuntje! Over steun van boven heb ik verder niets dan goeds te melden. Hoewel: ik zag graag dat er iets gedaan werd met de rapportage van Marco Martens over het verantwoord energiezuiniger maken van onze klimaatinstallaties.....