Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

Blijf op de hoogte

Niemand volgt dit.

belangenafweging bij zoektocht naar bloedverwant

  Theo Vermeer
  • iedereen (publiek zichtbaar)

  belangenafweging bij zoektocht naar bloedverwant

  Gestart door Theo Vermeer 167 dagen geleden Reacties (4)

  Beste collega's, Een TV-programma verzoekt, namens/voor een 'bloedverwant', ontheffing voor de openbaarheid van een woningkaart. Het TV-programma de naam weten van iemand, die in een bepaald jaar op een bepaald adres heeft gewoond (aldus het op het verzoeksformulier ingevulde belang). Vermoedelijk dus een kind, die op zoek is naar zijn onbekende vader. Dat is de casus. Altijd weeg ik in zulke situaties belangen af (belang van raadpleging versus belang gediend met de raadpleegbeperking). Mijn vragen: 1) is het TV-programma in dezen belanghebbend? 2) wat weegt zwaarder: privacy van degene wiens naam op de woningkaart genoemd wordt, versus recht- en bewijszoekende burger (de bloedverwant) 3) de verzoeker (het TV-programma) doorverwijzen naar het Rode Kruis en vragen of zij als tussenpersoon willen optreden? Ik ben benieuwd naar jullie mening in dezen! Groeten, Theo

  Reacties

   • Tineke Rouschop
    Tineke Rouschop 166 dagen geleden

    Ik kan me voorstellen dat de 'bloedverwant' het verzoek zelf doet, want de makers van het tv-programma zijn niet direct belanghebbende. Deze persoon zou dan ook zijn/haar belang moeten aangeven, want nu is er (zover ik begrijp) alleen nog maar informatie over welke gegevens worden gevraagd. Voor wat betreft de privacy: is het mogelijk om te achterhalen of de 'gezochte persoon' nog in leven is? Zo ja, dan geldt volgens mij de Wbp niet meer. Art. 15 Aw gaat weliswaar verder dan de Wbp, maar ik weet niet of er andere belanghebbenden zijn v.w.b. bescherming persoonsgegevens?

    Ik weet niet waarom je het Rode Kruis noemt in dit verband? Ik hoor eigenlijk alleen over hen bij opsporingen in oorlogssituaties en / of bij vermissingen?  

    • Theo Vermeer
     Theo Vermeer 162 dagen geleden

     Dag Tineke,

      

     Je brengt een goed punt in: laat de bloedverwant zelf het verzoek indienen. Dat zou inderdaad de afweging van belangen makkelijker maken. Je hebt gelijk, dat de Wbp niet meer geldt voor overledenen. Art. 15 AW gaat inderdaad verder.

     Groter probleem is, dat ik ontdekt heb, dat in de verklaring van overbrenging van woningkaarten niet expliciet opgenomen is, dat de GA ontheffing van de raadpleegbeperking mag geven. Een jurist van de gemeente beweert daarom, dat het verstrekkingsregime nu indirect valt onder wet BRP (voorheen wet GBA). Ik vind dat heel typisch: okay, dat het explicieter had gekund in de vvo, maar overgebracht wil toch zeggen: valt het onder regime van de Archiefwet? Is daar ervaring mee?

     Sorry, wat betreft Rode Kruis, ik bedoelde het FIOM,. Groeten en dank, Theo

     • Tineke Rouschop
      Tineke Rouschop 161 dagen geleden

      Volgens de Archiefwet kan de zorgdrager (dus het college van B&W, tenzij anders geregeld door delegatie of mandaat) besluiten nemen over het inzage geven in overgebracht archief met openbaarheidsbeperkingen. zie art. 15 lid 3:  De zorgdrager ten aanzien van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden, kan, gehoord degene op wiens last de archiefbescheiden zijn overgebracht, de ingevolge het eerste of het tweede lid aan de openbaarheid gestelde beperkingen opheffen, dan wel ten aanzien van een verzoeker buiten toepassing laten, indien het belang van de gestelde beperking niet opweegt tegen diens belang tot raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden. 

      Het hoeft dus niet bij de (elke) overbrengingsverklaring te worden geregeld. Ik zou het dus, met advies, aan de zorgdrager voorleggen.

      Ik ben niet thuis in de GBA of BRP, het is ij dus niet bekend of daar bepalingen in staan die boeven art. 15 van de Aw uitgaan. Maar anders is het regime duidelijk: Aw.

      • Theo Vermeer
       Theo Vermeer 161 dagen geleden

       Dank je wel, je hebt gelijk, dat ontheffing in de AW geregeld is. Dank voor de reminder.

        

       Intussen heb ik uitgebreid onderzoek gedaan in GBA en BRP, maar ik heb geen bepalingen gevonden die boven het regime van de AW gaan. Als het maar overgebracht is.

       De GBA noemt bovendien het woningregister niet als registratie die niet zou mogen worden overgebracht.

       Dus de overbrenging is niet onwettig geweest.