Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

Impactanalyse verkorting Archiefwettelijke overbrengingstermijn

Naar aanleiding van de motie uit 2016 van het Tweede Kamerlid Segers (Christen Unie) die het kabinet vraagt om onder meer de overbrengingstermijn uit de Archiefwet sterk terug te brengen, is door het ministerie van OCW opdracht verstrekt aan de onderzoeksbureau's Panteia, Kwink en Rebel om gezamenlijk onderzoek te doen naar:

  1. Het effect dat verkorting heeft op de kwaliteit van de archiefvorming en het archiefbeheer
  2. De praktische consequenties die een verkorting heeft voor archiefvormers en archiefinstellingen, en welke kosten en baten daaruit voortkomen.

Inmiddels is van dit onderzoek het onderzoeksrapport gepubliceerd, samen met de bijbehorende aanbiedingsbrief.

Het rapport doet geen uitspraak of aanbeveling voor het wel of niet verkorten, noch over de termijn daarvan. Wel concludeert het onderzoeksbureau dat een verkorting een positief effect zal hebben op duurzaamheid en kwaliteit van het beheer van archiefbescheiden. Met betrekking tot het effect op openbaarheid stelt het onderzoeksbureau vast dat een verkorting van de overbrengingstermijn niet leidt tot een substantiële vergroting van de openbaarheid.

Het onderzoeksrapport is hoofdzakelijk kwalitatief van aard en geeft nauwelijks of geen inzicht in het kostenaspect van een mogelijke verkorting van de overbrengingstermijn. Voor een inhoudelijke reactie wordt verwezen naar het beleid van het volgend kabinet.

Hieronder de link naar de aanbiedingsbrief en het onderzoeksrapport:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/08/16/aanbiedingsbrief-rapport-impact-verkorting-overbrengingstermijn-naar-aanleiding-van-motie-segers-over-archiefwet

Reacties

Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers