Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

16 principes voor lantegermijnpreservering van digitale geografische informatie

In het artikel GI+100: Long Term Preservation of Digital Geographic Information — 16 Fundamental Principles Agreed by National Mapping Agencies and State Archives worden 16 principes voor het bewaren en preserveren van digitale geografische informatie voorgesteld. 

Juist omdat we niet precies weten wat er de komende 100 jaar allemaal gaat veranderen, moeten we al bij de creatie van geografische informatie nadenken over hoe we de informatie 100 jaar en langer goed kunnen houden. Preservation begint niet pas bij overdracht naar een archief. Het eerste principe gaat daarom over de creatie van geografische informatie. Daarna volgen principes over waardering en selectie, het voorbereid zijn op noodzakelijke emulatie of migratie, en metadatakwaliteit. 

Het artikel is voornamelijk gericht op geografische informatieproviders van de publieke sector in Europa, maar ook relevant voor archieven die geografische gegevens beschikbaar houden, en overige aanbieders van geografische informatie.

Het artikel stond in volume 11, nummer 2 (2016) van het International Journal of Digital Curation: GI+100: Long Term Preservation of Digital Geographic Information — 16 Fundamental Principles Agreed by National Mapping Agencies and State Archives, met persistent identifier http://dx.doi.org/10.2218/ijdc.v11i2.388

Een (Engelstalig) blog erover vind je op het nieuwsdashboard preservation op Netvibes.

 

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers