Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands

Voorbeeld van landelijke hotspot: vliegramp MH17

Reacties

Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
  • CharlesJeurgens
   CharlesJeurgens 6 dagen geleden

   Mirjam heeft gelijk dat het benoemen van de MH17 tot hotspot en de uitwerking die er nu door het Rijk aan wordt gegeven een eenzijdige en ook riskante invulling is van de hotspotmonitor. Aan wat nu de MH17 hotspot wordt genoemd, ligt een motie (Omtzigt) ten grondslag en zou om die reden ook zonder de methode van de hotspot hetzelfde resultaat hebben gehad. Het formele label ‘hotspot’ met een uitvoeringsactie is er ook pas opgeplakt na die motie. Omdat het door de motie een politiek onderwerp is, zit er ook meteen spanning op en betekent het dat geopereerd wordt in de spotlights. Dit maakt de uitvoering waarschijnlijk veel zwaarder dan de hotspot methodisch bedoeld is en dat is riskant voor de acceptatie van zo’n methode. Aan de andere kant biedt het wel een kans om zicht te krijgen op de kwaliteit van de informatiehuishouding/archivering bij de verschillende betrokken actoren en wat het betekent om de relevante dossiers/gegevens te selecteren . Een hotspot hebben we in Belangen en Balans gedefinieerd als ‘een gebeurtenis of kwestie die zorgt voor een opvallende of intensieve interactie tussen overheid en burgers en/of burgers onderling’. Als voorbeeld noemden we toen (maart 2015, lang voor de motie van Omtzigt) onder andere dat de MH17 aan de criteria van en hotspot voldoet. Het doel van de nieuwe waarderingsmethodiek (gebaseerd op Gewaardeerd Verleden) was om aan de hand van trendanalyses en hotspots zaken gebeurtenissen en verschijnselen en vooral de actoren op het spoor te komen die daar bemoeienis mee hebben (overheid en niet overheid). Het beperken van de toepassing van de hotspotmonitor tot enkel het overheidshandelen en -actoren is een beleidskeuze. Vanuit de methodiek gezien, zou bijvoorbeeld ook contact worden gezocht met het de stichting monument MH17, nabestaandengroepen, evt platforms op internet en allerlei andere particuliere initiatieven die voortgevloeid zijn uit de afwikkeling/verwerking van de ramp. Dan zou het wat toegevoegd hebben. Charles

   • Mirjam Schaap
    Mirjam Schaap 6 dagen geleden

    Beste allen,

    In Amsterdam zijn we inmiddels ook begonnen met het opstellen van een hotspotmonitor. Ik heb de hotspots van BuZa bestudeerd en naast de doelstelling van de hotspotmonitor (zoals ik hem zou willen opvatten althans) en de uitzonderingscategorieën van de vernietigingslijst gelegd, en vraag mij af of de MH17 überhaupt wel een hotspot genoemd kan worden. Het doel van de hotspotmonitor is m.i. het vroegtijdig signaleren van gebeurtenissen met grote maatschappelijke impact en vervolgens het ook daadwerkelijk selecteren en bewaren/acquireren van ZOWEL overheids- als particulier archief vanuit cultuur-historisch oogpunt. Juist die verbinding tussen overheid en particulier op basis van wat vanuit de samenleving relevant is, geeft de hotspotmonitor m.i. toegevoegde waarde.

    Als ik het allemaal goed begrijp wordt van de MH17 alleen overheidsarchief bewaard met het doel om een compleet dossier te hebben tbv toekomstig (juridisch) onderzoek, en als overheid niet deze zoveelste flater op het gebied van de onvindbaarheid van de juiste informatie te slaan. Vooral niet bij dit gevoelige onderwerp. Ik vraag mij af of dit nog overeenkomt met het idee van een hotspot, en of de materiaal inzake de MH17 niet op basis van andere argumenten/terminologie van vernietiging moet worden uitgezonderd (zoals dat overigens altijd al kon). Temeer daar de MH17 zoveel werk is, dat het animo voor nieuwe hotspots waarschijnlijk niet zal toenemen.

    Ik ben voorts benieuwd of er al gemeenten/archiefdiensten zijn die een hotspotmonitor hebben (Deventer?), en of ze die ook zouden willen delen via dit platform. Volgens mij worstelen we momenteel allemaal met die hotspots (of alleen al de gedachte er aan) en kunnen we heel veel van elkaars ervaringen en ideeën opsteken.

     

    Groet,

    Mirjam

   Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers