Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

Stageopdrachten en -plekken studenten duale master UvA

  Christian van der Ven
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Christian van der Ven in de groep Kennisplatform Dienstverlening 73 dagen geleden

  In de nieuwsbrief van KVAN/BRAIN van juli werd een oproep gedaan voor stageopdrachten en -plekken voor studenten. De volledige oproep heb ik onderaan dit bericht geplaatst, voor wie het gemist heeft.

  Het laatste (!) thema (samenstelling en zoekgedrag van archiefpubliek) sluit perfect aan bij waar dit kennisplatform mee bezig is en bovendien ligt het op enigerlei wijze in het verlengde van de discussie rond de kwaliteitsmonitor.

  Mijn reactie is daarom als volgt geweest, en hopelijk kunnen jullie die onderschrijven:

  "Op dit vlak is nog veel onderzoek te verrichten. Ik denk aan verder onderzoek op het gebied van seriearchieven en het zoeken daarin, ik denk aan het in kaart brengen van het zoekgedrag van diverse typen bezoekers in gedigitaliseerde en digitale archieftoegangen, de verschillen daartussen en de aanbevelingen die daaruit voortvloeien. Ik denk ook aan klikpadenonderzoek of onderzoek naar door gebruikers gebruikte zoektermen in zoeksystemen. Niet te vergeten presentatiegerelateerde zaken, zoals hoe bepaal je de ‘relevantie’ van ‘gevonden’ archiefstukken, hoe maak je duidelijk wat, voor en na het zoekproces, wat dit ‘zoeken’ inhoudt en vooral ook wat niet? Ook denk ik aan de samenstelling van het publiek, zijn er bijvoorbeeld op zoekgedrag en andere kenmerken min of meer generieke profielen te maken voor archiefdiensten, mogelijk zelfs tot persona’s te vermaken? En welke manieren zijn er om hier achter te komen, bijvoorbeeld door welke vormen van onderzoek? Gerelateerd het koppelen van informatie van dezelfde gebruikers over verschillende kanalen tot rijkere profielen, zoals een gebruiker die chat met het archief, af en toe de studiezaal bezoekt en actief is op het forum. Enzovoort.

  Binnen het kennisplatform zijn een aantal mensen met dit brede thema bezig, die vast een stagiaire kunnen plaatsen – dat geldt in ieder geval voor het BHIC – zodat dit als thema opgepakt zou kunnen worden. Ook voor een beetje balans tussen de thema’s onderling…"

  Tot slot zoals beloofd de oorspronkelijke oproep:

  "Tijdens de ALV van 13 juni deed Charles Jeurgens een oproep om mee te denken over een thematische opzet van de stages van de studenten in de duale master. Wij herhalen deze oproep hier nogmaals. We wijzen jullie daarbij op de uitkomsten van de Kennistournee (zie ook artikel Archievenblad 2017/6). Het ligt voor de hand daar aansluiting bij te zoeken en de stages te groeperen rondom:

  1. De implicaties van nieuwe wetgeving (Omgevingswet, Algemene Verordening Gegevensbescherming, Wet generieke digitale infrastructuur, Wet open overheid) voor de archieffunctie;
  2. Ketensamenwerking en ketenarchivering;
  3. Archivering van gegevens uit andere applicaties dan DMS- en RM-systemen;
  4. Strategisch Informatieoverleg;
  5. E-depot;
  6. Samenstelling en zoekgedrag van archiefpubliek.

  Graag horen we de komende weken welke thema’s prioriteit moeten krijgen en of en zo ja binnen welk thema je een stagiaire zou kunnen gebruiken in het komende studiejaar. Meld het ons op bureau@archiefbrain.nl of bureau@kvan.nl. De stageperiode loopt van 1 februari tot en met 30 juni 2018. De stagiaires zijn vier dagen per week aan het werk. Er zijn waarschijnlijk zo’n 20 stagiaires beschikbaar."

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers