Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

Bescherming persoonsgegevens in oorlogstijd

  Yvonne Welings
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Yvonne Welings in de groep Kennisplatform Openbaarheid 78 dagen geleden

  Onder deze titel is deze publicatie verschenen, in iopdracht van het netwerk oorlogsbronnen.

  Het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) heeft als doel de digitale toegang te verbeteren tot

  de naar schatting meer dan 400 verspreide collecties rondom het thema Tweede

  Wereldoorlog. Hiervoor wordt verbonden, verrijkt en gecontextualiseerd rondom vier

  ingangen: wie-, wat-, waar- en wanneer. Het project Personenportal WO2 betreft de

  wie-ingang. Het gaat daarbij onder andere om registers van concentratiekampen,

  gevangenissen en soortgelijke informatiebronnen. Het NOB wil deze persoonsdata

  samenbrengen en matchen en – binnen de wettelijke kaders – beschikbaar stellen via

  een nog te ontwikkelen Personenportal WO2 met informatie en koppelingen naar

  bronnenmateriaal.

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers