Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

Privacy, vernietiging en archiefwet

  Yvonne Welings
  • iedereen (publiek zichtbaar)

  Verwijdering
  De gemeente bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van gemeentelijke taken, of zoals vastgelegd in de Archiefwet. Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.

  https://www.kinggemeenten.nl/privacy/nieuws/vng-en-king-publiceren-model-privacybeleid-en-reglement-voor-gemeenten

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Guido Dorssers
    Guido Dorssers 70 dagen geleden

    Archieven zijn inderdaad vrijgesteld om persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van archivering in het algemeen belang. Die vrijstelling betekent echter niet dat archieven zich niets hoeven aan te trekken van gegevensbescherming.

    De AVG brengt dat overigens tot uitdrukking in art. 89:

    "De verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden is onderworpen aan passende waarborgen in overeenstemming met deze verordening voor de rechten en vrijheden van de betrokkene. Die waarborgen zorgen ervoor dat er technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de inachtneming van het beginsel van minimale gegevensverwerking te garanderen. Deze maatregelen kunnen pseudonimisering omvatten, mits aldus die doeleinden in kwestie kunnen worden verwezenlijkt. Wanneer die doeleinden kunnen worden verwezenlijkt door verdere verwerking die de identificatie van betrokkenen niet of niet langer toelaat, moeten zij aldus worden verwezenlijkt."

    Pseudonimisering is gedefinieerd als het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

    • Yvonne Welings
     Yvonne Welings 71 dagen geleden

     Formeel is dat natuurlijk zo, maar of dat in de praktijk gaat werken ? Er is een steeds groter spanningsveld tussen de hang naar openbaarheid versus de thema's privacy en informatiebeveiliging.

     Daarbij werken we met een Archiefwet die niet is aangepast aan het digitale tijdperk. En de belangstelling voor de werking van deze wet is nog steeds niet groot. De BIG is bij elke gemeente ingevoerd en kan op ruim draagvlak rekenen, dat terwijl de baseline informatiehuishouding gemeenten nog steeds in de kinderschoenen is blijven staan. De aanpassing van de Archiefwet met de Archiefregeling was in 2009 een stap, maar heeft zich vooral gericht op de analoge componenten.

     De AVG is het privacy antwoord op de digitale ontwikkelingen. En daar zijn veel onduidelijkheden dat bleek vorige week ook. De belangrijkste de informatie is niet in beeld ! Dat terwijl de archiefregeling uit 2009 daar toch duidelijk over is in artikel 18.

     Wanneer informatie niet in beeld is, kan er natuurlijk niet gestructureerd worden vernietigd.

     Een ander punt bij vernietiging is dat het proces verschoven is naar de voorkant van het proces. Met behulp van de risicoanalyse kunnen beargumenteerd uitzonderingen worden benoemd in het SIO. Je kent wsl. de discussie over de risicoanalyse en het NA.

     Mijn verwachting is dat we dit soort zaken na de vaststelling van de AVG in mei 2018 weer veel duidelijker moeten krijgen bij de rechter zoals op dit moment gebeurt m.b.t. de Who.

     Toch hoop ik dat mijn bijdrage ook de informatiedeskundigen hebben bewust gemaakt dat ook zij wat moeten met dit vraagstuk.

      

      

      

     • Ad_van_Heijst
      Ad_van_Heijst 75 dagen geleden

      Archieven zijn vrijgesteld op grond van de AVG. Dus alles zo snel mogelijk het archief in. Niks te anonimiseren dus. 

     Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers