Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

Een praktisch geluid op de Dag van de Digitale Duurzaamheid 11 mei

In het middagprogramma van de tweede DvdDD op 11 mei heb ik een sessie gehouden over dit platform Informatievoorziening overheden, voor een gehoor van ongeveer 50 overheidsmedewerkers (vooral van gemeenten). Arjen van der Kuijl was er ook en heeft de bredere context van het kennisnetwerk en de platforms geschetst.

De helft van de beschikbare tijd hebben we besteed aan het praten in groepjes over wat we zouden willen doen in en met het platform, wat heb je zelf te brengen en waar heb je behoefte aan. Ik had de Zeeuwse praktijkervaring en instrumenten als voorbeeld neergezet, dat willen wij graag delen.

Het was duidelijk dat mensen vooral graag praktische handreikingen en instrumenten willen hebben, duidelijk geschreven zodat het begrijpelijk is en toegepast kan worden in de eigen praktijk. Men krijgt vooral dikke rapporten en handleidingen en dat werkt bijzonder ontmoedigend zo bleek. Maar men zit niet bij de pakken neer en heeft vaak op lokaal of regionaal niveau zelf al wat gemaakt, zoals een paragraaf tekst over archiefbeheer die bij het opstellen van gemeenschappelijke regelingen zo gebruikt kan worden (regio Twente). Die paragraaf zou ik graag in de map instrumenten willen stoppen!


De Zeeuwse handreiking 'informatiehuishouding op orde' werd erg enthousiast ontvangen, daar wil men graag mee aan de slag, zowel als instrument voor een eigen plan van aanpak als in de communicatie met MT en bestuurders. (Deze handreiking staat al op dit platform). Eén gemeente had al ervaring met de handreiking, dat gaat ze delen op dit platform zodat we de handreiking verder kunnen ontwikkelen.

Een idee was om een landelijk mailadres te maken van de Flying information doctors. Deze eveneens Zeeuwse collegiale ondersteuning wil men graag landelijk kunnen gebruiken. Dat gaan we zeker doen maar de manier waarop dat werkbaar is moeten we nog even verder doordenken. Ik zal een discussie op het platform starten

Men wil eigen instrumenten en ervaringen graag delen op het platform. Dus ik verwacht een pak nieuwe leden :-) Terecht werd opgemerkt dat je zelf vaak al meer kunt en weet dan je denkt. Zij had een TMLO training gegeven terwijl ze zelf ook nog maar net ermee had leren werken.

De sessie geeft mij nieuwe energie om met het platform aan de slag te gaan! Dank aan alle enthousiaste deelnemers!

Reacties

Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
    • Jack Karelse
      Jack Karelse 134 dagen geleden

      hopelijk wordt je enthousiasme gevolgd door andere trekkers en betrokkenen alhier!

    Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers