Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans
Kennisplatform conservering

Kennisplatform conservering

papier, boeken en fotografische materialen

Met collectiewaardering en risicoanalyse kun je prioriteiten stellen in collectiebeheer

  Janien Kemp
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Janien Kemp in de groep Kennisplatform conservering 141 dagen geleden Reacties (1)

  In december 2016 is in het tijdschrift Archiefbeheer in de praktijk een artikel gepubliceerd dat de toepassing van de Waardemanagement Scan bij het Stadsarchief Amsterdam beschrijft. Dit is een methodiek die een organisatie helpt om in relatief korte tijd een integraal beeld te krijgen van de samenstelling van de collectie, zijn huidige waarde, kansen voor waardeontwikkeling en bedreigingen voor waardeverlies. Hiermee kunnen maatregelen en verbeteracties worden geïnventariseerd en geprioriteerd. Tenslotte kunnen investeringen met elkaar worden vergeleken op hun waarderendement zodat er beargumenteerde keuzes kunnen worden gemaakt voor de inzet van beschikbare middelen. De Waardemanagement Scan vraagt input van deskundigheid uit alle geledingen van de organisatie. Doordat iedereen meedenkt over de gemeenschappelijke doelen en de eigen bijdrage binnen de missie van de organisatie plaatst, worden betrokkenheid en draagvlak voor beslissingen vergroot. De Waardemanagement Scan is ontwikkeld in een samenwerkingsproject van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Stadsarchief Amsterdam. De scan is in zes werksessies uitgevoerd door medewerkers van de afdelingen Archief- en Collectiebeheer, Archief- en Collectieontsluiting, Dienstverlening, Presentatie & Participatie en Toezicht, Beleid & Advies onder leiding van Janien Kemp van het Stadsarchief en Agnes Brokerhof als externe moderator.

  De methodiek, die ook wordt toegepast bij het British Museum, is in 2015 als poster gepresenteerd tijdens het IADA congres in Berlijn. Inmiddels zijn er ook al twee succesvolle workshops gegeven over de methodiek in Berlijn en Dublin. Nu zijn we zover dat de workshop in 2017 in Nederland zal worden georganiseerd.

  Zie voor het volledige artikel: Brokerhof, A., Kemp, J. en E. Ferbeek (2016) ‘Waardemanagement Scan voor het Stadsarchief Amsterdam – in vier stappen naar waarderendement’; in: Archiefbeheer in de praktijk, 4013:1-38.

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers