Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

Raadpleging van archieven en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

 

Op 8 maart j.l. heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan. De Afdeling Bestuursrechtspraak is de hoogste rechter in geschillen tussen burgers en overheid. In het hoger beroep stond de vraag centraal of het Nationaal Archief terecht raadpleging van beperkt openbare archiefbescheiden had geweigerd. Om beperkt openbaar archief te kunnen raadplegen, dienen onderzoekers aan een aantal voorwaarden te voldoen, zoals het indienen van een onderzoeksopzet. De onderzoeksopzet bevatte voor het Nationaal Archief echter onvoldoende waarborgen met betrekking tot eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Tegen deze weigering ging verzoeker in bezwaar en beroep. De rechtbank Midden-Nederland oordeelde al eerder dat de weigering tot raadpleging op basis van deze onderzoeksopzet terecht was. In het hoger beroep heeft de RvS het vonnis van de rechtbank op alle punten bekrachtigd. Alle beroepsgronden van de verzoeker zijn derhalve afgewezen. De RvS is van oordeel dat de weigering van het Nationaal Archief om raadpleging toe te staan terecht was.

Hierbij de link naar de gehele uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:620

Over deze uitspraak werden o.m. de volgende blogs gepubliceerd:

- Breed Netwerk

- Nauta Dutilh Advocaten

- Omgevingsweb

 

 

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers