Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

Preservation pleidooi

  Margriet van Gorsel
  • iedereen (publiek zichtbaar)

  Horizon 2020 is een groot Europees onderzoek en innovatie programma met een enorm budget en een looptijd van 7 jaar (2014-2020). De EU ziet dit programma als mogelijkheid om economische groei te stimuleren en banen te creëren, het onderzoek is een investering in onze toekomst. Daarnaast koppelt het programma onderzoek en innovatie aan excellente wetenschap, industrieel leiderschap en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Het doel is om ervoor te zorgen dat in Europa het gemakkelijker wordt voor de publieke en private sector om samen te werken aan innovatie.

  Bij nadere bestudering van de verschillende thema’s [http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections] is, als je goed je best doet, wel een link naar preservation te vinden maar het thema krijgt geen specifieke aandacht . Nu we enige tijd op streek zijn, is dat zowel medewerkers van de EU als betrokkenen bij de preservationagenda in Europa opgevallen. Bij de EU dacht men ‘ze komen wel’ en onze collega’s dachten ‘blijkbaar is er geen interesse meer’. Zodra dat duidelijk werd, heeft de Open Preservation Foundation (OPF) haar leden ingeschakeld en dat heeft geleid tot een Preservation Plea (pleidooi) die bij een tussentijdse evaluatie van Horizon2020 is ingediend.

  Dit pleidooi heeft als ondertitel ‘Getting digital preservation back on the European agenda’ en schetst op een A4-tje de resultaten die wij als preservationnetwerk bereikt hebben in de afgelopen jaren mede dankzij de inzet van de EU. Daarna brengen wij onze zorg met betrekking tot de duurzaamheid van onze inspanningen over. Het onderhoud en het beheer van preservation instrumenten en kennis wordt nog steeds door een handje experts gedaan waardoor de doorontwikkeling en robuustheid van de instrumenten en de kennis te weinig aandacht krijgt.

  Wij vragen de EU om drie acties:

  • zet preservation weer op de EU agenda;
  • help mee met het maken van scenario’s voor beheer en doorontwikkeling van preservation instrumenten en kennis;
  • beoordeel nieuwe projectaanvragen op de duurzaamheid van het databeheer en maak projectleiders ‘accountable’.

  Indien dit pleidooi gehoor vindt, hoor je van ons.

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers