Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

Samenvatting/tussenresultaten informatiemodel TMLO

  Wout van der Reijden
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Wout van der Reijden in de groep Kennisplatform Metadata 274 dagen geleden

  In september jl. is een project gestart met als doel het ontwikkelen van een informatiemodel voor het TMLO. Algemene informatie over het project, verslagen e.d. is te vinden op Breed. Via deze bijdrage probeer ik de beschikbare informatie zoveel mogelijk te centreren.

  Projectleider is Emile van der Maas (ICTU) en als informatieanalist is Arjan Kloosterboer betrokken (ook voor het bewaken van de samenhang met standaarden als RGBZ). Opdrachtgever is Archief2020.

   Er zijn inmiddels drie workshops geweest, de verslagen van workshop I en II staan inmiddels online (verslag van workshop III komt er nog aan). Op basis van de eerste twee workshops is een eerste concept informatiemodel TMLO gemaakt (zie onderaan een link naar relevante bestanden voor het concept).

   Zoals in de algemene projectinformatie te lezen is, heeft het informatiemodel tot doel om waar mogelijk nadere keuzes te maken m.b.t. de invulling van TMLO. Dat kan op meerdere manieren:

  - Het maken van technische keuzes;
  Een voorbeeld is de keuze om bij het vastleggen van een datum of periode expliciet uit te gaan van ISO 8601.

  - Het maken van keuzes m.b.t. de elementen die normaliter/idealiter per aggregatieniveau worden vastgelegd.
  Zo worden op de niveaus dossier en archiefstuk meer elementen vastgelegd, die je op het niveau van archief bijvoorbeeld niet verwacht (zoals Classificatie). Dit kan in het informatiemodel expliciet gemaakt worden;

  - Het (waar mogelijk) maken van inhoudelijke keuzes m.b.t. elementen
  Dit verkleint de interpretatieruimte die in veel gevallen aanwezig is, een eenduidige interpretatie bevorderd de uitwisselbaarheid van metadata. Voor de lopende inhoudelijke discussies verwijs ik naar de groepspagina TMLO op Breed. De discussie wordt daar per element gevoerd. Reageer vooral op de voorstellen die daar worden gedaan. 

  Presentaties

  Het project is gepresenteerd tijdens het KING leverancierscongres in november jl.
  Ook tijdens een tweetal AIDO bijeenkomsten (in Zwolle en Den Bosch) in december zijn er presentaties geweest. 

  Relevante bestanden zijn/worden ook op het kennisplatform geplaatst.

  Het resultaat van het project zal een concept informatiemodel TMLO zijn. Dit concept zal t.z.t. ter vaststelling worden aangeboden aan de standaardisatieraad, welke onderdeel is van de beheerorganisatie van het Nationaal Archief (het TMLO wordt sinds kort door het NA beheerd). De standaardisatieraad maakt onderdeel uit van de governance structuur van de beheerorganisatie, deze wordt op dit moment nog ingericht.

   In het vervolg op dit traject zal ook een uitwisselingsformaat TMLO ontwikkeld worden, dat wordt gebaseerd op het informatiemodel. Een plan van aanpak wordt hier voor ontwikkeld, naar verwachting zal begin 2017 een start worden gemaakt met dit nieuwe vervolgtraject.

  Meer informatie over dit traject zal dan ook beschikbaar komen via Breed en het kennisplatform metadata.

   Voor vragen of opmerkingen over het traject kan ik benaderd worden via wout.van.der.reijden@nationaalarchief.nl (houdt rekening met afwezigheid gedurende de kerstvakantie)

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers