Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

Verslag kennisbijeenkomst preservation

  Pepijn Lucker
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Pepijn Lucker in de groep Kennisplatform Preservation 284 dagen geleden

  Verslag Kennisbijeenkomst Preservation

   

  Datum: 08-12-2016

  Locatie: NA, 1.24

  Tijd: 09.30u-12.30u

  Dagvoorzitter: Arjen vd Kuijl

  Verslag: Pepijn Lucker

   

  Programma

  09.15u – 09.30u:

  inloop

   

  09.30u – 09.45u:

  welkom door dagvoorzitter plus korte kennismaking

  Arjen

  09.45u – 10.00u:

  korte terugblik op kennisplatform afgelopen jaar

  - Pepijn

  - Margriet

  10.00u – 10.45u:

  Ontwikkelingen ‘preservation internationaal’

       I.        OPF, IPRES (30 min)

     II.        E-Ark (15 min)

       I.   Remco

     II.   Pepijn

  10.45u – 11.00u:

  koffie/thee

   

  11.00u – 12.15u:

  Ontwikkelingen ‘preservation nationaal’: wat gaan we in 2017 doen?

  -      NDE/NCDD (15 min)

  -      nieuwe look Pleio (15 min)

  -      preservationagenda 2017 voor de community (20 min):

  -      Op welke vragen/problemen moet een antwoord komen

  -      Welke (kennis)hulpmiddelen hebben we daarbij nodig

  -      terugkoppeling door de groepjes (10 min)

  -      NA preservationthema’s 2017 (15 min)

      I.    Marcel Ras

    II.    Jeroen Jansen

   III.    Groepjes

   IV.    Groepjes

     V.    Margriet

   

  12.15u – 12.30u:

  afronding en vervolgafspraken

   

  12.30u - 13.00u:

  lunch

   

   

  Aanwezig:

  Arjen vd Kuijl (NA)

  Caroline de Hart (Streekarchief Langstraat Heusden Altena)

  Marije Westerveen (HCO)

  Margriet van Gorsel (NA)

  Remco v Veenendaal (NA)

  Hoi Shun Tang (SAA)

  Pepijn Lucker (NA)

  Sam Alloing (KB)

  Marieke de Haan (Hogeschool van Amsterdam | Archiefschool)

  Annemieke Nijdam (Tresoar)

  Marcel Ras (NCDD)

  Annelot Vijn (HUA)

  Arjen Blom (West- Fries Archief)

  Frans Neggers (HNI)

   

   

  Korte terugblik op kennisplatform afgelopen jaar

   

  • Startbijeenkomst Kennisplatform Preservation was in januari 2016. Hulpmiddel daarbij was Trello omgeving
  • Aftrap en gezamenlijk vaststellen wat de prioriteiten zijn
  • Vervolgens 2 werkgroepjes die zich hebben gericht op:
  1. Bestandsstrategieën. Document opgesteld door het NA is door deze werkgroep gereviewed en verrijkt. Zie de link bestanden voor het stuk.
  2. Preservationbeleid: het vraagstuk was hoe de NA preservation policy gebruikt kan worden door RHC’s: wat is daarbij de reikwijdte van de NA policy voor de RHC’s? Zie ook de presentatie (onder 'Bestanden in het menu links)'.
  • Nu dus gelegenheid voor al de eerder aangekondigde najaarsbijeenkomst van het Kennisplatform om elkaar weer te ontmoeten en te informeren.
  • Los van het Kennisplatform was er het Digitaal Atelier (RHC initiatief), dat zich heeft gericht op de ontwikkeling van een toolbox voor de pre-ingestfase. Hierover wordt binnenkort meer gepubliceerd.

   

  Ontwikkelingen ‘preservation internationaal’

  1. OPF, IPRES: presentatie van Remco van Veenendaal over de werkzaamheden van de Open Preservation Foundation (OPF, http://openpreservation.org/). En over een aantal hoogtepunten van IPRES2016 in Bern, (International Conference on Digital Preservation, http://www.ipres2016.ch/). O.a. over de keynote van Robert Kahn, die wordt beschouwd als een van de ‘vaders van het internet’, de uitdagingen bij het preserveren van digitale kunst en de onder NDE/NCDD-vlag ontwikkelde PID-wijzer (http://www.ncdd.nl/pid/). Zie ook de presentatie (onder 'Bestanden in het menu links)'.
  2. E-Ark: presentatie van Pepijn Lucker over het Europese E-Ark project (European Archival Records and Knowledge Preservation, http://www.eark-project.com/). Wat is het E-Ark project? Een 3 jaar durend EU onderzoeksproject dat een Pan-europese methodiek voor digitaal archiveren ontwikkeld, gebaseerd op best practices. Wie doen er mee? De EU sponsort. Verder Universiteiten, Nationale Archieven, commerciële partijen. Wat levert het op? O.a. een common specification van information packages en SIARD v2.0. En hoe worden de projectresultaten geborgd? O.a. bij het DLM forum (http://www.eark-project.com/news/115-das-announce1). Zie ook de presentatie (onder 'Bestanden in het menu links)'.

   

  Ontwikkelingen ‘preservation nationaal’

  1. NDE/NCDD: presentatie Marcel Ras, programmamanager. Kernbegrip in zijn verhaal is ‘domeinoverstijgend samenwerken’. Kennisuitwisseling is essentieel. NCDD (http://www.ncdd.nl/) trekt het werkpakket Digitaal Erfgoed Houdbaar van de NDE (Netwerk Digitaal Erfgoed, http://www.den.nl/pagina/511/netwerk-digitaal-erfgoed/) Zie de prezi presentatie hier
  2. Jeroen Jansen (NA) demonstreerde de nieuwe Pleio omgeving. Pleio wordt gebruiksvriendelijker gemaakt. De huidige look-en-feel is verouderd en veel functionaliteiten worden nu niet gebruikt. De belangrijkste functionaliteiten (blog, nieuws, forum) worden in de nieuwe vormgeving op een overzichtelijke en visueel aantrekkelijke manier gepresenteerd. Rond april 2017 zullen de belangrijkste functionaliteiten zijn gerealiseerd. Zie www.leraar.nl als voorbeeld van de nieuwe opzet. NB: er is sinds kort ook een Pleio app.
  3. Daarna uiteen in drie groepjes om onderling te discussiëren over de preservationagenda 2017. Waar moet aandacht voor komen? Daarna per groep terugkoppeling van de belangrijkste punten:
  4. Er is behoefte aan een ‘digitale tafel’: trefwoorden als laagdrempelig, vluchtig, wisselende contacten, chatroom, ‘niet/weinig georganiseerd’. Kennis in de community: waar vind je relevante kennis? En deze kennis moet veel meer gedeeld worden. Daarnaast behoefte aan programma/projectmanagement: hoe wordt preservation tot dagelijkse gang van zaken; hoe het management sensibiliseren; hoe inhoud in proces/programma omzetten.
  5. Kennis uitwisselen is essentieel. NB: geen uitwisseling maar uitwisselen (werkwoord). Over de domeinen heen. Wat kan de community doen: testmateriaal leveren, documenten reviewen, opschalen naar internationaal (in NL zit niet alle kennis). Hoe moet het kennisplatform werken? Niet alleen online, bijeenkomsten zoals deze zijn belangrijk. Samenwerken in groepjes aan bijvoorbeeld kennis opdoen/richtlijnen vaststellen m.b.t. onderwerpen als voorkeursformaten, preservering van databases, webarchivering.
  6. Prio’s bij de diverse instellingen, vertegenwoordigd in de groep
   • NA: certificering (DSA), databasepreservation, kwaliteitscyclus/preservation policy 2.0
   • HvA|Archiefschool: kennisdeling (uitgangspunt bij de lessen zijn het archiveringssysteem en archiverinsfuncties. Dat is onafhankelijk van de drager. Bij de voorbeelden wordt er vaak geput uit de papieren wereld, maar steeds meer digitaal; op dat vlak omslag naar ‘digital first’ denken i.p.v. ‘paper first’). Rol HvA|Archiefschool voor beheer van kennisplatform(en)?
   • Tresoar: gezamenlijkheid in non/postcustodial; e-competenties/rollen en kennisdeling.
   • KB: cd-romarchivering, floppies, e-kranten, gedigitaliseerde e-boeken.
  7. NA preservationthema’s 2017: jaarplan 2017 besproken. Komt grotendeels overeen met wat eruit de groepjes komt. Maar niet het laagdrempelig elkaar opzoeken (“archieftinder”).   

   

  Afronding en vervolgafspraken

  • Vooral doorgaan met dit soort kennisbijeenkomsten. Vaker doen, dus al in Q1 2017 nieuwe bijeenkomst plannen.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers