Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

Stichting BREED en Nationaal Archief slaan de handen ineen

  Nienke Onkenhout
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Nienke Onkenhout in de groep Nationaal Kennisnetwerk Archieven 260 dagen geleden

  Afgelopen donderdag, 1 december, hebben zowel BREED als het Nationaal Archief onderstaand bericht gepubliceerd:

  Stichting BREED en het Nationaal Archief gaan samenwerken. “Als we de handen ineenslaan vanuit gedeelde belangen en ambities creëren we één plek voor het vinden en delen van kennis en informatie, versterken we elkaar en maken we informatie op een eenduidige manier toegankelijk. Zo kunnen we nóg stevigere bruggen slaan tussen de werelden van archiefvormers enerzijds en archiefinstellingen anderzijds,” aldus Yvonne Welings, voorzitter Stichting BREED.

  Aanleiding

  Sinds 2008 is de community BREED actief. Welings: “BREED is een landelijk begrip in ons vakgebied om kennis met elkaar te delen. Een vakgebied dat door verdergaande digitalisering en keteninformatisering dagelijks lijkt te veranderen. En dat tegelijkertijd vraagt om traditionele kennis over onderwerpen als selectie en vernietiging.”

  Parallel hieraan heeft het programma Archief 2020 (onder de noemer Informatie 2020) ook een succesvol online platform gerealiseerd om de kennisuitwisseling en –ontwikkeling in de archiefsector te ondersteunen. Nu het programma Archief 2020 op haar einde loopt, is het Nationaal Archief op zoek naar een manier om dit succes voort te zetten. Zij wil dat graag doen in samenwerking met andere partijen die actief zijn in de sector.

  Samen sterk

  Samen met het kennisteam van het Nationaal Archief heeft het bestuur van BREED de afgelopen periode verkend hoe we in gezamenlijkheid een landelijk en open discussieplatform voor informatieprofessionals kunnen vormgeven. “Die basis voor samenwerking is er wel degelijk, namelijk de overtuiging dat vakkennis meer centraal en toegankelijk te vinden moet zijn. Daarnaast vullen we elkaar goed aan, juist door onze ‘verschillen’”, vertelt Arjen van der Kuijl, adviseur kennisfunctie Nationaal Archief.

  BREED hecht aan onafhankelijkheid en onpartijdigheid en kan daardoor een laagdrempelig platform bieden. Het kennisteam van het Nationaal Archief wil een landelijk kennisnetwerk voor de archiefsector faciliteren op een wijze die gedragen wordt door de sector zelf.

  Wat blijft?

  • maandelijkse nieuwsbrief BREED en 6-wekelijkse zakelijke nieuwsbrief Nationaal Archief
  • dagelijks nieuws via sociale media
  • vacatures
  • open uitwisseling van kennis en ideeën
  • iedereen kan content plaatsen en actief deelnemen aan BREED-netwerk en de kennisplatforms op Pleio
  • actieve communities en kennisplatforms
  • herkenbare huisstijlen
  • gratis maar niet goedkoop
  • Stichting BREED en Nationaal Archief

  Wat verandert ?

  • het BREED-platform verhuist van NING naar Pleio, een online ontmoetingsplek voor de publieke overheid. Het platform blijft in beheer bij de Stichting BREED
  • de content en functionaliteit van BREED en Informatie 2020 worden samengevoegd en worden ondergebracht op het nieuwe platform op Pleio
  • de vindbaarheid van content wordt verbeterd
  • de Kennisplatforms verhuizen mee naar het nieuwe platform en komen zo voor een bredere doelgroep beschikbaar
  • de bestaande gebruikersaccounts verhuizen mee (conform privacywetgeving)
  • we blijven zoeken naar meer samenwerkingspartners

  Voorbereidingen

  BREED en het Nationaal Archief gaan nu eerst aan de slag om in een convenant afspraken op papier te zetten. Ondertussen wordt de techniek en contentmigratie voorbereid. Uiteraard houden wij onze relaties op de hoogte van alle vorderingen die gemaakt worden. Voor vragen of meer informatie, reageer op deze blog! Of stuur een mail naar info@breednetwerk.nl of naar contact@nationaalarchief.nl.

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers