Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

Wat doen we met E-ARK? Gedachten naar aanleiding van een demo in Brussel

  Margriet van Gorsel
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Margriet van Gorsel in de groep Kennisplatform Preservation 313 dagen geleden

  De spanning stijgt nu het Europese project E-ARK[1] zijn einde nadert. In dit project hebben een aantal Europese archiefinstellingen, universiteiten en marktpartijen drie jaar samengewerkt aan de verbetering van methoden en technieken van digitale archivering. Op 8 november hebben mijn collega Pepijn Lucker en ik van de gastvrijheid van de Europese Unie gebruik mogen maken en een E-ARK Demo-dag in Brussel bijgewoond.

  Het belangrijkste doel van E-ARK is standaardisatie op vier belangrijke gebieden:

  - open formaten voor ingest, preservation en toegang in digitale depots;

  - pre-ingest (dat wil zeggen de voorbereiding en de overdracht van archieven naar het digitale depot);

  - toegang tot archieven in digitale depots;

  - data mining en big data inzetten ten behoeve van onderzoek in digitale archieven.

  Door te standaardiseren op deze gebieden verbetert de praktische, technische interoperabiliteit tussen overheidsinstanties en archiefinstellingen, dat leidt mogelijk tot verdere vormen van samenwerking en in het gunstigste geval tot een aanzienlijke besparing op preservation onderzoek, ontwikkeling en training.

  Het E-ARK project test ook ‘gestandaardiseerde’ processen door gebruik te maken van software tools voor het overbrengen, de preservation en het hergebruik van archief vanuit records management systemen en relationele databases. Alle instrumenten die zijn ontwikkeld in het project zijn open source en vrij beschikbaar voor hergebruik en verdere aanpassing.

  Op 8 november is dit alles gepresenteerd en op https://webcast.ec.europa.eu/e-ark is deze stream volledig te beluisteren. De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  Specificatie voor Information Package De nadruk in deze specificatie ligt op interoperabiliteit tussen gegevens, archieven, systemen en metadata http://www.eark-project.com/resources/ specificationdocs/50-draftcommonspec-1

  SMURF specificaties voor ERMS archiving

  SMURF staat voor Semantically Marked-Up Records Format en gaat over records and metadata uit records management systemen http://www.eark-project.com/resources/project-deliverables/52-d33smurf

  SIARD2 specificatie voor het archiveren van relationele databases

  Deze specificatie beschrijft een manier om informatie uit databases te archiveren http://www.eark-project.com/ resources/specificationdocs/32-specification-for-siard-format-v20

  Een introductie op de E-ARK instrumenten en workflows

  De leidende principes voor E-ARK zijn: open source, standaardiseren, geen nieuwe oplossingen maken, interoperabiliteit, schaalbaarheid, robuustheid en het moet kunnen werken als stand alone of inbouw. Om de continuïteit te borgen zijn alle onderdelen gepackaged in Eark-web! https://github.com/eark-project

  Demo: Export van inhoud uit records management systeem

  https://github.com/magenta-aps/E-Ark-Alfresco-export-bridge (backend)

  https://github.com/magenta-aps/erms-export-ui-module (frontend)

  Demo: Verrijken en verplaatsen van informative met ESS Tools voor producers

  Vaak zijn metadata en data die geëxporteerd worden uit een records management system niet voldoende voor archivering, zij moeten nog verrijkt of aangepast worden voordat zij naar het digital depot worden verplaatst. Dat kan met dit instrument.

  Demo: Archiveren en hergebruiken van relationele databases

  De demo toont het gebruik van de database toolkit http://www.database-preservation.com/

  Demo: Verpakken van inhoud en ingest in RODA

  De demo toont RODA http://rodain.roda-community.org/ http://www.roda-community.org/

  E-ARK Web preservation en toegang 

  Deze demo toont E-ARK Web, dit is een demonstratie-omgeving met alle E-ARK standardaarden en instrumenten https://github.com/eark-project/earkweb

  De opbrengst

  Dit project legt een basis voor het gesprek over digitaal archiveren in heel Europa. Door de deelname van archiefinstellingen, overheidsorganisaties, universiteiten en marktpartijen wordt het heel gewoon om te praten over SIP, AIP en DIP’s. Het draagvlak wordt groter en standaardisering werkt grensoverschrijdend. Een goede EU-collega fluisterde op deze dag dat de ‘duurzaamheid’ van de standaarden meer betekenis heeft dan de eigenlijke instrumenten, die heel interessant zijn maar niet uit-ontwikkeld. Hij bedoelde te zeggen dat de gemeenschappelijke knowledgebase en uitgangspunten voor het vakgebied veel belangrijker zijn dan de tijdelijke stand van de techniek. En daar sluit ik mij bij aan.

  Het project eindigt maar de ontwikkeling gaat door. Er worden per onderdeel productowners bepaald die de standaard of het instrument beheren en door ontwikkelen, dit zal waarschijnlijk onder de vlag van DLM-Forum zijn. Daarnaast wordt aansluiting gezocht met meer marktpartijen en de Open Preservation Foundation. Er worden in de loop der tijd relaties gelegd met andere soorten informatie zoals geografische.

  Nieuwsgierig geworden? De resultaten van dit project zijn bijna klaar en zullen in de aankomende tijd nog een aantal keren gedemonstreerd worden. Tijdens het DLM-Forum in Oslo dat nu plaats vindt en tijdens de drie dagen, afsluitende conferentie in Budapest, 6-8 december. Meer informatie over E-ARK is natuurlijk te vinden op www.eark-project.eu.

  En ja, ik denk dat we er iets mee kunnen, ons onderzoek gaat verder.

   

  [1] The E-ARK project is an EC-funded pilot action project in the Competiveness and Innovation Program 2007-2013, under the Policy Support Program. The Project started on 1 February 2014 and will finish at the end of January 2017.

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers