Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

Goed beslagen ten ijs na de themamiddag GEMMA

Goed beslagen ten ijs na de themamiddag GEMMA

Op dinsdag 13 september 2016 organiseerde het Kennisplatform Architectuur samen met KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) een themamiddag over de GEMMA: de Gemeentelijke Model Architectuur. Zo’n 30 archief- en informatieprofessionals; adviseurs informatie (ADI’s), DIV’ers, archivarissen, archiefinspecteurs en architecten waren daarvoor naar Utrecht gekomen. Ze maakten kennis met GEMMA en kregen de basisprincipes mee die van belang zijn om het gesprek aan te kunnen gaan met ICT’ers, projectleiders en informatiearchitecten. Beter beslagen ten ijs dus.

Mark Backer van KING gaf een uitgebreide introductie en ging daarbij onder andere in op GEMMA 2.0 die nu in co-creatie wordt ontwikkeld. “In de eerste versie van GEMMA (1.0) lag de nadruk op gemeentelijke dienstverleningstaken aan burgers en ondernemers. De GEMMA 2  brengt vooral de informatiearchitectuur helemaal in kaart. Op die manier wordt het applicatielandschap van gemeentes beter vergelijkbaar en kan er makkelijker gestandaardiseerd en samengewerkt worden. Backers presentatie inspireerde tot levendige discussies over onderwerpen als de relatie tussen GEMMA en archivering, de wenselijkheid STUF-standaarden (berichtenstandaarden waarmee gegevens eenvoudig gecommuniceerd kunnen worden) te ontwikkelen voor het e-depot en hoe de GEMMA-softwarecatalogus kan helpen om het  applicatielandschap van gemeentes en archiefinstellingen in beeld te krijgen. Algemener was het gesprek over hoe archiefsector en KING beter kunnen samenwerken en hoe we een beweging ‘naar voren in de keten’ kunnen bewerkstelligen.

Vervolgens gingen de deelnemers in 4 deelsessies aan de slag. Er was een brainstorm over hoe de GEMMA een inspiratiebron kan vormen - én andersom: hoe de archiefsector de GEMMA kan inspireren. Twee deelsessies behandelde verschillende scenario’s met betrekking tot het e-depot. En een vierde sessie ging dieper in op de mogelijkheden en bruikbaarheid van de softwarecatalogus.

De bijeenkomst werd afgesloten met een korte terugkoppeling en het gemeenschappelijke besef dat er nog veel te leren, te ontwikkelen en te delen is.  Een aantal thema’s die de aanwezigen graag verder verkennen zijn: ‘de archiefsector aan tafel met GEMMA’; RGBZ en TMLO; ‘WOB, WOO en GEMMA’ en GEMMA-trainingen voor de archiefsector. Daar komen we binnenkort op terug op dit kennisplatform!

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers