Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

Inspirerende startbijeenkomst Kennisplatform Dienstverlening

  Arjen van der Kuijl
  • iedereen (publiek zichtbaar)

  BHIC, 13 september 2016

  Het Kennisplatform Dienstverlening van start

  Impressie van een inspirerende bijeenkomst

  Op deze zeer warme septemberdag verzamelden zich in het BHIC bijna 20 vertegenwoordigers van allerlei archiefinstellingen voor de start van het Kennisplatform Dienstverlening. Janna Leguijt, RHC Eindhoven, leidde de bijeenkomst in de gelukkige koele kelderruimte van het prachtige Brabants Historisch Informatie Centrum. Het belang van investeren in de digitale dienstverlening door de archiefsector werd, aan de hand van enkele zeer aansprekende presentaties, steeds duidelijker.

  Ervaringen in de bibliotheeksector

  Saskia Dellevoet presenteerde ons haar ervaringen met de digitale etalges bij de plus-bibliotheken in de bibliotheek-sector. Op 'smaakvolle wijze' willen deze bibliotheken het publiek attenderen op belangwekkende thema's in de bibliotheekcollecties, om zo de klanten te verleiden deze collecties ook te gebruiken. Saskia gaf ons waardevolle lessen mee: bedenk dat het levend houden van de etalages flink wat uren vraagt, laat dat niet van één persoon afhangen, zorg dat er interactie kan plaatsvinden (bijvoorbeeld door een community in te richten) en, misschien wel de belangrijkste: werk niet aanbodsgericht maar vanuit de behoefte van de klant!

  Werkgroep Zichtbaarheid

  Jaël Jonkman sloot hierop aan met een presentatie van de eerste bevindingen van de werkgroep, die pleit voor een gericht inzetten van social media om de zichtbaarheid van de collecties in archiefinstellingen te vergroten. Immers, de studiezalen lopen leeg, de bezoekers gaan on-line. Een klein onderzoek bij 18 archiefinstellingen liet zien dat veelal Facebook wordt ingezet en dat er regelmatig van Twitter gebruik wordt gemaakt, maar dat de capaciteit die voor het benutten van social media binnen de organisaties wordt ingezet vaak nog erg bescheiden is. Het kennisplatform lijkt de ideale plek om ervaringen met elkaar te delen, samen onderzoeksvragen te formuleren en uit te voeren, om te experimenteren.

  Amsterdamse ervaringen met crowd-sourcing

  Pauline v.d. Heuvel gaf een prachtige presentatie van het project Notariele Archieven. Zoals bij meer presentaties deze dag is ook in Amsterdam de vraag gesteld hoe het gat tussen de googlende bruger en de klassieke archiefinventaris is te overbruggen. Met behulp van crowd-sourcing via Vele Handen is een groot aantal vrijwilligers aan de slag gegaan om eendigitale toegang te maken op de miljoenen notariële aktes in het Stadarchief. De opzet van het project was een behoorlijke inspanning, maar nu het project loopt kost de begeleiding slechts enkele uren in de week. Pauline's lessen bij dit indrukwekkende project: hou het simpel, het werk op de site moet als het ware voor zich spreken, leg de regels goed uit en zorg voor persoonlijk contact. Een bijzonderheid: de vrijwillgers bevinden zich over ter wereld!

  Een animatie voor de gebruikers

  Iris van Beekum presenteerde haar stage-opdracht bij het RHC Endhoven: het maken van een animatie, waarmee het gebruik van notariele archieven toegelicht kan worden. In feite een moderne variant op de informatiebladen, zoals die nog steeds in gebruik zijn bij vele archiefinstellingen. Het enthousiasme voor dit initiatief was groot. Zou er niet zo een serie filmpjes tot stand kunnen worden gebracht, die in het hele land bruikbaar zijn? Wellicht is er een drie-traps model mogelijk: de animatie, het informatieblad en de whats-app knop om nog nadere vragen te stellen ....

  Werkgroep digitale toegankelijkheid

  Namens deze werkgroep presenteerde Ceciel Huitema het project dat het NA met het NHA uitvoert om de toegangekijlheid van serie-archieven te vergroten. Via Handwritten Text Recognition (HTR) zijn de indexen mogelijk digitaal beschikbaar te stellen. De eerste resultaten zijn hoopgevend. De vraag werd gesteld of dan niet beter direct de bronnen zelf toegankelijk gemaakt zouden kunnen worden. In Tilburg is er zelfs een eigen scanstraat ingericht!

  Werkgroep Ken uw klant

  Tot slot presenteerden Chrsitian v.d. Ven en Wouter Daemen de eerste bevinden van de werkgroep die op zoek wil gaan naar de digitale klant. Christian liet zien dat een wat onhandig gestelde zoekvraag op veel websites van archiefinstellingen tot een dood spoor leidt... Daar is nog veel aan te verbeteren. Van het aantal bezoekers is immers drie-kwart alleen nog on-line actief! Wouter deed een kort onderzoek naar de mogelijkheden van Google Analytics. Hoe komen mensen op de website terecht? Slechts een heel klein percentage via Google. Ook hij pleit voor een benadering vanuit de klant, bijvoorbeeld door het gebruik van persona's. Via een beter kennen van de klant en het zoekgedrag, kan er veel beter ingespeeld worden op de behoeften van de digitale bezoeker. Christian laat verschillende manier zien hoe die klant beter te kennen: Twitter-profielen bijvoorbeeld, of informatie over de deelnemers aan Vele handen. Zo kwam hij er achter dat de eigen home-page van het BHIC niet voldeed aan de top-3 van zoekvragen.

  Tot slot

  Unaniem was de conclusie dat de vorming van het Kennisplatform een goede zaak was. Ervaringen uitwisselen, het belang van het vergroten van de kennis van de digitale klant, het vergroten van de digitale competenties in de eigen organisatie, het weten van elkaars experimenten, gezamenlijk onderzoeksvragen oppakken: er is meer dan genoeg te doen. De drie werkgroepen gaan daarvoor verder aan de slag: liefhebbers kunnen zich daar bij aansluiten. Op dit Pleio-platform zullen de ledenelkaar verder informeren, toewerkend naar een volgende bijeenkomst over een half jaar. En naar een stevige presentatie op de volgende KVAN-dagen!

  Arjen van der Kuijl

   

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers