Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans
Kennisplatform conservering

Kennisplatform conservering

papier, boeken en fotografische materialen

Heads of Conservation - verslag

  Gabriëlle Beentjes
  • iedereen (publiek zichtbaar)

  Het was een inspirerende bijeenkomst, met veel aandacht voor de relatie tussen conservering en digitalisering. Het Engelstalige verslag is inmiddels toegevoegd aan 'Bestanden' op dit platform. In de Nieuwsbrief van het Nationaal Archief is het volgende verslag verschenen:

  Jaarlijkse Heads of Conservation: digitalisering en papier gaan hand in hand

  Den Haag, donderdag 30 juni 2016

  In deze digitale wereld heeft de expertise van restauratoren toegevoegde waarde. Dat was de rode draad van de Heads of Conservation die op 15 en 16 juni plaatsvond. Op deze jaarlijkse bijeenkomst komen hoofden van conserveringsafdelingen van Nationale Archieven uit heel Europa samen om kennis en best practices uit te wisselen.

  Kansen

  Die toegevoegde waarde zit hem in de specifieke kennis over papier. De restaurator weet hoe je een object veilig moet hanteren tijdens digitalisering, hoe het proces goed voorbereid kan worden, maar ook welke andere technieken gebruikt kunnen worden om meer informatie uit documenten te halen. Hyperspectral imaging kan bijvoorbeeld gebruikt worden om onleesbare tekst weer leesbaar te maken, waardoor objecten die eerder afgeschreven waren als ‘niet raadpleegbaar’ toch bestudeerd kunnen worden.

  Voordelen van digitaliseren

  Digitalisering van papieren objecten heeft op meerdere manieren invloed op die objecten: allereerst bereikt de digitale kopie uiteraard veel meer mensen dan het origineel ooit zou kunnen doen. Ook betekent digitalisering dat het papieren object veel minder gehanteerd hoeft te worden en dus langer in goede staat bewaard kan blijven. Voorafgaand aan de digitalisering moet het papieren object worden voorbereid en gecontroleerd: vouwen gladstrijken, vuil verwijderen en scheuren en gaten repareren. Vrijwel alle groepsleden gebruiken een eigen handleiding voor dit proces. In de Heads of Conservation is o.a. afgesproken deze handleidingen te delen dus elkaars kennis en ervaring optimaal te benutten.

  Het was een inspirerende bijeenkomst, waaruit bleek dat conservering en digitalisering elkaar heel goed kunnen aanvullen als we elkaars taal leren spreken en begrijpen. Een belangrijk voornemen is dan ook de Heads of Conservation meer te integreren in de andere Europese archiefoverleggen, om te beginnen door verslag te doen in de aankomende EBNA-vergadering in het voorjaar van 2017.

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers