Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans
Kennisplatform Conservering

Kennisplatform Conservering

papier, boeken en fotografische materialen

Ontzuren... of niet?

  Gabriëlle Beentjes
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Gabriëlle Beentjes in de groep Kennisplatform Conservering 446 dagen geleden

  Ontzuren is een vorm van massaconservering die vooral in de jaren 80 van de vorige eeuw veel toegepast werd. Tegenwoordig wordt vaker gekozen voor digitalisering, zodat de informatie breed toegankelijk is en mechanische schade door hanteren voorkomen wordt. Toch is het de moeite van het overwegen waard in welke gevallen tóch geïnvesteerd zou kunnen worden in het fysieke behoud van archivalia door middel van ontzuren.

  In het Archievenblad (6-2016) is een artikel hierover gepubliceerd, omwille van de leesbaarheid zonder literatuurverwijzingen. In 'Bestanden" vind je het volledige artikel en een schema als hulpmiddel bij het nemen van een beslissing om te ontzuren of niet.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers