Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

Mastercourse Open Data en Hergebruik Archief 2020 & The Greenland

  Jeroen Padmos
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Jeroen Padmos in de groep Kennisplatform Openbaarheid 519 dagen geleden

   

  Het beheren, beschikbaar stellen en actief delen van informatie vindt steeds meer plaats in de kern van overheidsorganisaties.  Als instrument voor beleid en uitvoering en het netwerk van betrokken partijen. De archieffunctie verschuift daardoor naar de voorkant van het primaire proces. Een veranderende rol die daar nu hard nodig is voor het duurzaam (her)inrichten van data en -infrastructuur, pro-actieve openbaarmaking en het stimuleren van open data hergebruik.  De Mastercourse Open Data & Hergebruik helpt u deze nieuwe rol vorm te geven.

  Tijdens de Mastercourse Open Data & Hergebruik: 

  • Leren de deelnemers om de veranderende rol van de archieffunctie vorm te geven, en er zich comfortabel bij te voelen. Zodat zij direct de goede gesprekspartner zijn, kunnen handelen en zich met vertrouwen manifesteren in nieuwe netwerken. Samen met collega's uit het veld die voor dezelfde uitdaging staan. 
  • Krijgen de deelnemers State of the art kennis en verbeterd bewustzijn over open data, over pro-actieve openbaarheid, het juridisch raamwerk, de organisatorische implicaties van ‘open by design’, integere datapublicatie, het aanjagen van hergebruik en de inzet van open data als beleidsinstrument. Geen droge stof maar aan de hand van herkenbare aansprekende voorbeelden en onderlinge reflectie vanuit de eigen praktijk.
  • Maken de deelnemers daadwerkelijk een zelf gekozen haalbare stap in de eigen organisatie. Die profiteert dus meteen mee. Ontzettend leuk en leerzaam. De acties en lessons learned worden daarbij vastgelegd en voor hergebruik gedeeld.
  • Vormen de deelnemers een waardevol netwerk rondom open data & hergebruik. Onderling delen en leren staat centraal in de mastercourse. Dit nieuwe netwerk wordt ook na de mastercourse levend gehouden.

  Voor wie

  De praktische Mastercourse Open Data & Hergebruik is ontworpen voor managers, adviseurs en archivarissen die zich bezig houden met advies over, toezicht op, of inrichten van de toegankelijkheid en hergebruik van digitale overheidsinformatie en de archieffunctie, en werkzaam zijn bij een gemeente, provincie, waterschap of een archiefdienst. 

  Tijd en locatie

  In 2016 worden twee Mastercourses gehouden. In juni start de eerste in Utrecht, in september de tweede in Eindhoven. Iedere mastercourse bestaat uit drie bijeenkomsten, tussentijdse coaching en een doe-opdracht. Deelnemers betalen slechts €199 ex btw als bijdrage voor de locatie en de catering.

  Meer informatie en aanmelden

  Lees meer over de mastercourse en meld u aan via de site van The Green Land(externe link)

  Het aantal plaatsen is beperkt. De mastercourse is bedoeld voor deelnemers uit de doelgroep. Anderen mogen hun belangstelling voor deelname kenbaar maken, de organisatoren behouden zich het recht voor om te besluiten hen al dan niet toe te laten.

  De Mastercourse Open Data & Hergebruik wordt aangeboden door Archief 2020 in samenwerking met The Green Land.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers