Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans
Kennisplatform conservering

Kennisplatform conservering

papier, boeken en fotografische materialen

Succesvolle startbijeenkomst Kennisplatform Conservering

Vrijdagmiddag 8 april was het zover: het Kennisplatform Conservering werd officieel ‘geopend’.  Bij deze zeer geanimeerde middag waren zo’n 40 deelnemers aanwezig, voornamelijk restauratoren, maar ook enkelen vanuit de hoek van gebouw- of collectiebeheer.

Irene Gerrits, directeur Collectie & Publiek van het Nationaal Archief sprak haar tevredenheid uit over het enthousiasme waarmee het kennisplatform tot nog toe is ontvangen en de hoop dat dit platform kennisdeling en samenwerking zal bevorderen.

Nienke Onkenhout, medewerker kennisteam van het Nationaal Archief, gaf een beeld van het bredere kader waarbinnen dit platform valt, namelijk het Landelijk Kennisnetwerk Archieven en het kennisbeleid van het Nationaal Archief. 

Vervolgens liet Janien Kemp, senior conserveringsspecialist van het Stadsarchief Amsterdam, een aantal dia’s zien met de dilemma's die digitalisering op kan leveren voor de conservering van archiefstukken. Naar aanleiding van Janien’s casussen werd in groepjes verder gesproken, werden positieve en negatieve ervaringen uitgewisseld en reikte men elkaar ‘tips & tricks’ aan. 

Na de thee vertelde Jurriaan van Stigt, architect van LEVS architecten, over de mogelijkheden en aandachtspunten bij duurzaam bouwen, aan de hand van het ontwerp van het Collectiecentrum Friesland. Deze presentatie inspireerde tot een groot aantal vragen die plenair werden besproken.

Ten slotte werd een brainstormsessie gehouden om een tiental aansprekende onderwerpen te verzamelen die middels het kennisplatform in de komende tijd verder uitgewerkt kunnen worden. De aangedragen onderwerpen varieerden van 'schade door gebruik' tot 'invloed klimaat op veroudering papier'. Een eerste uitwerking ervan, op basis van de suggesties en ideeën die door kleine groepjes werden genoemd, zal binnenkort op het platform verschijnen.

Tijdens de borrel werd uitgebreid nagepraat over de langs gekomen onderwerpen. De algemene stemming was positief: met het Kennisplatform Conservering is er eindelijk weer een verbindend medium waardoor vakgenoten op het gebied van conservering (en fysiek beheer in het algemeen) elkaar kunnen vinden!

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers