Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans
Kennisplatform conservering

Kennisplatform conservering

papier, boeken en fotografische materialen

Metamorfoze financiert onderzoek naar papierconservering

Metamorfoze is bekend als het nationaal programma voor behoud van papieren erfgoed. Het bureau financiert conserveringsprojecten voor archieven en collecties van archiefinstellingen, bibliotheken en andere bewaarinstellingen. Minder bekend is dat Metamorfoze ook wetenschappelijk onderzoek financiert op het gebied van papierconservering.

Thema’s
Het onderzoek richt zich voornamelijk op geschreven, getekend en/of gedrukt papier van voor 1950 dat onderhevig is aan autonoom verval. Hierbij stellen de onderzoekers zichzelf de vraag welke conserveringsmaatregelen nodig zijn om het materiaal dusdanig te bewaren zodat toekomstig verval zoveel mogelijk wordt voorkomen. Wat is bijvoorbeeld toelaatbaar (behandeling originelen) op het gebied van digitalisering? Wat hebben we geleerd van methoden en restauratietechnieken uit de praktijk? Op welk gebied zijn kennislacunes te onderkennen?

Adviescommissie
De Adviescommissie Onderzoek heeft in november 2015 projecten gehonoreerd van het Stadsarchief Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en Cristina Duran Casablancas (promovendus bij University College London). Zij kunnen met financiering van Metamorfoze hun onderzoek starten. Na het afsluiten van het onderzoek komen de resultaten beschikbaar via publicaties, lezingen en de websites van Bureau Metamorfoze en van de Universiteit van Amsterdam.

Stadsarchief Amsterdam
Het Stadsarchief Amsterdam gaat onderzoeken welke papieren, inkten en kopieertechnieken sinds 1800 werden gebruikt op kantoor voor het kopiëren van documenten. Daarbij is de vraag welke conserveringsmaatregelen nodig zijn om het verval te vertragen en verdere schade te voorkomen. De onderzoekers gebruiken hiervoor kopieboeken van 1800-1950 van het Stadsarchief, met onder andere kopieën van uitgaande post. Janien Kemp van het Stadsarchief Amsterdam gaat voor dit onderzoek samenwerken met Gabrielle Beentjes (Nationaal Archief), Anna Bülow (The British Museum) en Claire Phan Tan Luu (zelfstandig restaurator).

Cristina Duran Casablancas
Cristina Duran Casablancas doet promotieonderzoek bij de University College London. Haar onderzoek richt zich op het creëren van  een model om de effecten van conserveringsmaatregelen gedurende de hele levensduur van collecties in kaart te brengen. Dit model houdt meer rekening met de context waarin collecties zich bevinden. Uiteindelijk helpt dit restauratoren en collectiebeheerders in hun besluitvorming om wel of niet tot conserveringsbehandelingen over te gaan.

Universiteit van Amsterdam
Ilse Korthagen volgt een post-initiële opleiding tot boekrestaurator aan de Universiteit van Amsterdam. Zij gaat onderzoeken welke waarden aan handschriften kunnen worden toegekend en welke consequenties deze waarden hebben voor het digitaliseringsproces.
Voor het digitaliseren van gebonden Middeleeuwse handschriften bestaan geen algemeen geldende richtlijnen. Omdat elk handschrift uniek is, zowel qua vorm als inhoud, zullen rigide richtlijnen creatieve oplossingen in de weg kunnen staan. Toch loopt elk handschrift tijdens het digitaliseringsproces risico’s die ondervangen moeten worden.

Aanmelden
Heeft u een idee voor onderzoek naar papierconservering? Kijk dan op de website (www.metamorfoze.nl) voor de voorwaarden en het aanvraagformulier. De deadline voor het indienen van een aanvraag is op 5 oktober 2016.

 

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers