Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

Nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming komt eraan!

  Jeroen Padmos
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Jeroen Padmos in de groep Kennisplatform openbaarheid 595 dagen geleden

  Op 15 december bereikte Brussel een akkoord over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  De Autoriteit Persoonsgegevens hierover:

  De Europese privacyrichtlijn werd vastgesteld toen internet nog in de kinderschoenen stond. De Europese Commissie heeft daarom enkele jaren geleden geconstateerd dat de huidige richtlijn, ondanks het feit dat de algemene principes en rechten nog steeds geldig zijn, aan herziening toe is.

  In januari 2012 heeft de Europese Commissie daarom voorstellen gepresenteerd voor een herziening van de Europese privacyregelgeving, bestaande uit een algemene verordening gegevensbescherming en een richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging.

  Belangrijke elementen van de nieuwe Europese privacyverordening zijn onder meer:

  • versterking van de rechten van betrokkenen, waaronder het recht op dataportabiliteit;
  • versteviging van de onafhankelijkheid en bevoegdheden van de nationale privacyautoriteiten;
  • versterking van de verantwoordelijkheden van organisaties die persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, waaronder de invoering van de verplichting voor organisaties om datalekken direct te melden;
  • introductie van een 'one stop shop'-systeem van toezicht voor bedrijven met vestigingen in meerdere EU-lidstaten of die diensten en goederen aanbieden in meerdere lidstaten, waardoor bedrijven nog maar met één toezichthouder zaken hoeven te doen.

  Stand van zaken

  Na de presentatie van de voorstellen door de Europese Commissie, zijn het Europees Parlement en de Raad van Ministers van de EU begonnen met de bestudering van deze voorstellen. Na stevige onderhandelingen heeft het parlement in maart 2014 zijn definitieve positie bekend gemaakt. Op 15 december 2015 werd een akkoord bereikt over de AVG.

  Hiermee kan de administratieve afronding worden gestart en zal naar verwachting de inwerkingtreding in Nederland februari/maart 2016 plaatsvinden.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over de achtergrond van de nieuwe verordening en richtlijn en de voortgang hiervan, zie:

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers