Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

CLARIN: onderzoeksinfrastructuur voor (taal)data en kennis

Ter inspiratie: het Europese consortium CLARIN werkt aan een gedistribueerd netwerk van (taal)data- en kenniscentra. CLARIN is enigszins vergelijkbaar met het project APEx en het Archives Portal Europe, maar dan voor de geesteswetenschappen. Door de data via single sign-on virtueel en interoperabel online samen te brengen ontstaat een grootschalige onderzoeksinfrastructuur die veel meer is dan de som der delen.

Nederland werkt momenteel via het NWO-project CLARIAH (www.clariah.nl) aan de verdere ontwikkeling van de Nederlandse tak van het CLARIN-netwerk. 

"CLARIN is the Common Language Resources and Technology Infrastructure, which provides easy and sustainable access for scholars in the humanities and social sciences to digital language data (in written, spoken, video or multimodal form), and advanced tools to discover, explore, exploit, annotate, analyse or combine them, wherever they are located. CLARIN is building a networked federation of language data repositories, service centres and centres of expertise, with single sign-on access for all members of the academic community in all participating countries. Tools and data from different centres are interoperable, so that data collections can be combined and tools from different sources can be chained to perform complex operations to support researchers in their work." (www.clarin.eu)

 

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers