Informatie 2020

Inloggen
Engels | Nederlands | Frans

DLM Forum

  Pepijn Lucker
  • iedereen (publiek zichtbaar)

  Op 14 en 15 oktober heeft in Luxemburg een bijeenkomst plaatsgevonden van het DLM forum. DLM staat voor Document Lifecycle Management. Het DLM forum is in 1996 in het leven geroepen door de Europese Commissie. Het hoofddoel is het bevorderen van de samenwerking op het gebied van digitaal archiveren tussen lidstaten onderling en op het niveau van de EU zelf. Eén van de belangrijkste resultaten van het Forum is het vaststellen van MoReq2010 (Modular Requirements for records management systems), een specificatie van de essentiële elementen die een records management systeem moet bevatten.

  Vandaag de dag is het DLM forum een levendige community waar archiefinstellingen, universiteiten, commerciële partijen en overheidsinstellingen uit de hele EU aan deelnemen. Het DLM forum is samen met de EU een van de sponsoren van het Europese E-Ark project, waar het National Archief aan deelneemt als lid van de archival advisory board .

  Twee maal per jaar organiseert het forum een bijeenkomst voor de leden, traditioneel in het land dat op dat moment de rol van EU-voorzitter vervult. Namens het NA waren deze keer Margriet van Gorsel, Charles Jeurgens en Pepijn Lucker aanwezig. Ik heb tijdens de twee dagen durende bijeenkomst aantekeningen gemaakt van de presentaties die werden gegeven. Om ook anderen een idee te geven van wat er op het DLM forum gebeurt heb ik het verslag op Pleio gezet.

  Alle presentaties van het DLM forum zijn te vinden op de website van het DLM forum via de link 2015, Luxembourg Member Meeting.

  De eerste helft van volgend jaar bekleedt Nederland het EU voorzitterschap en vindt de voorjaarsbijeenkomst van het DLM forum in Den Haag plaats. Het NA neemt dan de organisatie voor zijn rekening.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers